ประกันภัยการเดินทาง ประกันการเดินทาง ประกันภัยท่องเที่ยว ประกันภัยบุคคล ประกัน Travel Quick Insure ประกันภัย ประเทศ เชงเก้น ประกันภัยวีซ่า เชงเก้น Schengen visa insurance

เบี้ยประกัน ดังกล่าว รวมภาษี และอากรเรียบร้อยแล้ว

 บวก ลบ คูณ หาร

กันสักนิด สมมุติว่าท่านเดินทาง 3 วัน ท่านเริ่มต้นที่แผน1 เบี้ยประกันเพียง 190 บาท ซึ่งคุ้มครองถึง 4 วัน

ดังนั้น จึงเท่ากับ ท่านชำระเบี้ยประกันเพียงวันละ

47.5 บาท เท่านั้น แต่ท่านได้รับความคุ้มครอง
สูงสุดถึง 1,000,000 บาท

เบี้ยประกันข้างต้น ไม่ครอบคลุม คุ้มครอง ผู้ที่เดินทางไปยังปรเทศต่อไปนี้

อาฟานิสถาน / แอฟริกา (ยกเว้น แอฟริกาใต้ ,อียิปต์ ,โมรอคโค ,เคนย่า,นามิเบีย , บอสวาน่า) / อัลเซอร์ไบจัน / กัมพูชา (ยกเว้น พนมเปญ ,เสียมเรียบ)

คิวบา / อินเดีย / อิหร่าน / อิรัค / คาจิสถาน / เลบานอน / ลิบยา / นิคารากัว / เกาหลีเหนือ / ปากีสถาน / ทาจิกีสถาน / ซีเรีย / เติร์กเมนิสถาน / อุสเบกิสถาน

ขั้นตอนการใช้บริการ ง่ายดาย !!!
ดาวน์โหลด ฟอร์ม ขอเอาประกัน

กรอกแบบฟอร์ม และ ส่งกลับ

ชำระเงิน ค่าเบี้ยประกัน

รับกรมธรรม์
พร้อมความคุ้มครอง