บ้านต้นน้ำ 31 ดอยตุง DoitungLodge ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ดอยตุง แม่จัน เชียงราย บ้านต้นน้ำ 31 ดอยตุง Doitung Lodge อ.แม่จัน จ.เชียงราย บริการ จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เชียงราย แม่จัน Chiangrai Maejun hotel resort reservation

รายละเอียด :
บ้านต้นน้ำ เป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร
ห้องพักเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวง ดอยตุง สามารถเดินสู่ สวนสมเด็จย่า และ จุดท่องเที่ยวอื่นๆได้

ดอยตุง ลอด์จ เดิมเป็นสำนักงานและที่พักของหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำที่ 31 กรมป่าไม้ เมื่อเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุงฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จฯ มาประทับทรงงานที่พระตำหนักดอยตุง แต่ละครั้งเป็นระยะเวลาหลายเดือน บางคราวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ มาเฝ้าเยี่ยม จึงสร้างบ้านพักขึ้นใหม่ในบริเวณนี้ สำหรับขบวนเสด็จและพนักงานของโครงการฯ แต่บ้านพักดังกล่าวสร้างเสร็จในปี 2540 หลังจากที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต ทางผู้บริหารโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานอนุญาตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เปิดเป็นที่พักให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาอยู่บนดอยตุง และนำรายได้ไปดูแลรักษาห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ดอยตุง ลอด์จ เป็นแหล่งสร้างงานอีกแห่งหนึ่ง และช่วยให้คนในพื้นที่ได้เรียนรู้วิชาชีพด้านการโรงแรม เช่น งานต้อนรับ งานบริการ งานห้องอาหาร และงานบริหารจัดการ ทำให้คนในพื้นที่มีทางเลือกเพิ่มขึ้น

มีรายได้ที่ดีและมั่นคง ไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปหางานทำ

Video about Doitung Lodge

 
 
 
 

ภาพสถานที่ท่องเที่ยว โครงการหลวงดอยตุง