บัตรเครื่องเล่น ไร่ทองสมบูรณ์ Thongsomboon Club Ticket

รหัส TKC 09


เวลาทำการ / เวลาแสดง

เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 18.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์ 08.30 – 18.00 น.

ราคาบัตรเครื่องเล่น ไร่ทองสมบูรณ์

ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ 1 มกราคม 2561 – 31 ตุลาคม 2562

รายการ

ราคาบัตรไร่ทองสมบูรณ์

แพคเกจ 4 ใบ 1 ชุด — รวมบัตรรถราง

640 บาท

– บัตร 1 ใบ ต่อ การเล่นเครื่องเล่น 1 ครั้ง/ชนิด
– บริการรถ ราง ไป และ กลับ จากบริเวณ จุดเช็คอิน สู่บริเวณ ลานเครื่องเล่น บนภูเขา

จองบัตรไร่ทองสมบูรณ์ 027585154

   

แผนที่ ไร่ทองสมบูรณ์

พิกัด GPS : 14.730554, 101.390347