บริการท่องเที่ยว ออนไลน์ เรื่องเที่ยวคลิกเดียวอยู่

TRAVEL FOR TODAY.COM ( 2007 version )

ยินดีต้อนรับ ท่านเข้าสู่ Travel for today.com 2007 version
ที่ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวของท่านอย่างครบวงจร

 มีอะไรใหม่ ใน 2007 version ?
+ รายการนำเที่ยว ที่ครบครัน มากกว่าเดิม
+ การเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เข้าด้วยกัน อาทิ ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลที่เที่ยว
+ สื่อท่องเที่ยว animation และ slide tour ประกอบ
+ และอื่นๆ อีกมากมาย บนพื้นฐานของความสะดวก สบาย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

แน่นอน เรื่องเที่ยวคลิกเดียวอยู่ !