นันทาโชว์ NANTA SHOW

นันทาโชว์ คืออะไรนันทา โชว์ เป็นโชว์ที่ไม่ม ีบทพูดแสดงโดยมีฉากหลังเป็นห้องครัวผ่านตัวละครหลักที่เป็นนักปรุงอาหาร 4 คน มาพร้อมกับจังหวะดนตรีและเนื้อเรื่องที่น่าตื่นเต้นประกอบการทำอาหารNANTA SHOW

เป็นการแสดงที่สมบูรณ์แบบในด้านการสื่อสารที่เป็นสากล เพราะเป็นการถ่ายทอดความสนุก เร้าใจ ผ่านท่าทางและเสียงเพลง ซึ่งนับว่าเป็นการข้ามกาแพงทางด้านภาษาทำให้ผู้ชมสามารถรับความบันเทิงจากการแสดงชุดนี้ได้เหมือนกันทั่วโลกไฮไลท์ของการแสดงอยู่ที่”Water Drum Sequence”สถานที่ที่เหล่านักแสดงทั้ง 5 คนจะมารัวจังหวะกลองโดยมีหลอดไฟLED

ติดอยู่โดยระเบิดความมันส์ไปพร้อมกับน้า ซึ่งไคลแมกซ์จะอยู่ที่เหล่านักแสดงจะทาให้ผู้ชมสับสนว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงกลองหรือเสียงหัวใจที่กำลังเต้นอยู่กันแน่ นันทา” คือการแสดงที่ไม่ใช้คำพูดซึ่งผสมผสานดนตรีดั้งเดิมของเกาหลี อย่าง “Samulnori”เข้ากับความตลกและความเป็นละคร ใช้กุ๊กเป็นตัวชูโรงเป็นรูปแบบการส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลี อีกแนวหนึ่งเรื่องนี้ความโดดเด่นอยู่ที่การนำเอาละครใบ้และเครื่องใช้ภายในครัวมาเลียนเสียงเครื่องดนตรีดั้งเดิมของเกาหลี ทั้งสี่ชิ้น ประกอบไปด้วยบุก หรือกลองเล็ก จังจู กลองใหญ่ หรือกลองสองหน้ารูปร่างคล้ายนาฬิกาทราย แกวง-จารี ฆ้องเล็ก และ จิง ฆ้องใหญ่