นันทาโชว์ กรุงเทพ บัตร คุกกิ้ง นันทา Cookin Nanta นันทาโชว์ โชว์ทำอาหารเกาหลี

รหัส TKC 11

เวลาแสดง นันทาโชว์

– จัดแสดง ณ ห้างโชว์ดีซี Show DC ถนนพระราม 9

เวลาการแสดง: 20.00 น. ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ( ปิดทุกวันจันทร์แรกของเดือน ) – วันเสาร์ เพิ่มรอบการแสดงเวลา 17.30 น. และ 20.00 น.

– โรงละครเปิดเวลา 19.30 น. 30 นาทีก่อนการแสดง

ราคาบัตร นันทาโชว์ Cookin NANTA SHOW

ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ 1 มกราคม 2561 – 31 ตุลาคม 2562

รายการ

ราคาบัตรนันทาโชว์

Standard Seat

ราคา 700 บาท/ท่าน

Royal Seat

ราคา 900 บาท/ท่าน

จองนันทาโชว์ 027585154

   
* รถรับส่ง ไป/กลับ จาก โรงแรม ใน กรุงเทพ เพิ่มท่านละ 200 บาท (ต้องสำรองบริการล่วงหน้า)

* เด็กความสูงไม่เกิน 80ซม. ไม่คิดค่าบริการ หากความสูงเกิน 80 ซม. คิดราคาเท่ากับผู้ใหญ่ **

ผังที่นั่งการแสดงนันทาโชว์

พิกัด GPS : 13.751975, 100.573017