ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา River City Pier การเดินทางสู่ท่าเรือริเวอร์ซิตี้


โดยรถยนต์


โดยรถโดยสาร ขสมก (รถเมล์)

ท่านสามารถเดินทางสู่ท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา ด้วยรถประจำทาง สาย 36 ,45, 93 และ รถปรับอากาศ สาย 36,93 ลงที่ สี่พระยา


โดยรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางสู่ท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้ โดยรถยนต์ เป็นวิธีที่สะดวกที่สุด เนื่องจากสามารถ ควบคุมเวลาได้ด้วยตัวท่านเอง

และ ตัดปัญหารถ ขนส่งมวลชน บริการไม่เพียงพอ การเดินทางสามารถ ขับรถยนต์สู่ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ได้ หลายเส้นทางดังแผนที่ต่อไปนี้

ท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้ มีอาคารจอดรถ เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว หากท่านเดินทางมาใช้บริการภายใน พื้นที่ศูนย์การค้า อาทิ ล่องเรือดินเนอร์ รับประทานอาหาร ฯลฯ

ท่านสามารถประทับตรา ยังร้านค้าที่ให้บริการ จอดรถฟรี 2 ชั่วโมงแรก จากนั้น คิดค่าจอดชั่วโมงละ 20 บาท

GPS ::: พิกัด 13.730263 , 100.513709


แผนที่การเดินทาง คลิกเลย