ท่องเที่ยว จ.ชลบุรี พัทยา TRAVEL FOR TODAY

คำขวัญประจำจังหวัด
ทะเลงาน ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

สำนักงานจังหวัดชลบุรี โทร. 0 3827 5034, 27 9434 เทศบาลเมืองชลบุรี โทร. 0 3827 9407 ต่อ 112 ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 3827 9448 ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155 ตำรวจท่องเที่ยว (พัทยา) โทร. 0 3842 5937, 0 3842 8371 สถานีตำรวจภูธร (พัทยา) โทร. 0 3842 0802–5 สถานีตำรวจภูธร(จอมเทียน) โทร. 0 3823 2330-1 สถานีตำรวจภูธร (บางละมุง) โทร. 0 3822 1800, 0 3822 1331 โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา โทร. 0 3825 9999 โรงพยาบาลเอกชล โทร. 0 3827 3840, 0 3879 1790-9 โรงพยาบาลบางละมุง โทร. 0 3842 9244 สนามบินอู่ตะเภา โทร. 0 3824 5666180

สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 0 3842 9877