ท่องเที่ยวมัลดิฟเมืองไทย – เที่ยวกับเรือเฟอร์รี่ตลอดทั้งโปรแกรม เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – ท่องโลกใต้น้ำ 2 วัน 1 คืน

วันแรก ท่าเทียบเรือตำมะลัง – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ 10.00 น. พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือตำมะลึง จ.สตูล 10.30 น. ออกเดินทางท่องทะเลอันดามันใต้ … สู่เกาะไข่ 12.30 น. ถึงเกาะไข่ ชมซุ้มประตูหิน โค้งธรรมชาติ สัญลักษณ์การท่องเที่ยว จ.สตูล รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง) 13.30 น. ออกเดินทางจากเกาะไข่ .. ทะเล ดำน้ำตื้นบริเวณ เกาะราวี ร่องน้ำจาชัง เกาะหินงาม ดูปะการังในทะเลอันดามันได้สวยงามไม่แพ้ที่ใด 18.00 น. เดินทางกลับเกาะหลีเป๊ะ … มัลดีฟเมืองไทย UNSEEN THAILAND

19.00 น. ถึงหลีเป๊ะ เก็บสัมภาระเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือตำมะลัง 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารรีสอร์ท พร้อมจัดเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย 08.00 น. เดินทางสู่อาดัง ชมความงามของธรรมชาติเกาะอาดัง 09.00 น. โบกมือลาสวรรค์ของคนรักทะเล …. เกาะหลีเป๊ะ

11.00 น. ถึงท่าเทียบเรือตำมะลีง โดยสวัสดิภาพ