ที่พัก ฟาร์มโชคชัย บูทีค แคมป์ 2 วัน Farm Chokchai Boutique Camp 2 days Package ฟาร์ม โชคชัย แคม ป์ เที่ยว ฟาร์ม โชคชัย นม สด ฟาร์ม โชคชัย ฟาร์ม โคนม โชคชัย

Promotion !!
ที่พัก ฟาร์มโชคชัย บูทีค + บัตรเข้าชม ฟาร์มโชคชัย


มาพัก ฟาร์มโชคชัย ทั้งที อย่าลืม เข้าเที่ยวชม ฟาร์มโชคชัย อโกรทัวร์ ด้วย

เที่ยวชมฟาร์มโคนม ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ชมกรรมวิธี ต่างๆในการเลี้ยงโคนม การรีดนมวัว และ ขั้นตอนการผลิตนม ของ ฟาร์มโชคชัย ชมแปลงหญ้าเลี้ยงวัว และ วัวสายพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังเพลิดเพลินกับ โชว์คาวบอย การควงปืน การใช้บ่วงบาศก์ ใช้แส้ การขี่ม้า และวิถีชีวิต คาวบอยต่างๆ นอกจากนี้ ยังมี สัตว์แสนรู้ สุนัขต้อนแกะ และให้อาหารสัตว์ น่ารัก อาทิ กระต่าย แพะ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีจุดแวะพัก ให้สนุกกับกิจกรรม เสริม อาทิ นั่งวากอน , ขี่ม้า , ขี่ ATV เป็นต้น ทั้งหมดนี้ นำท่านชม ด้วยรถแทรคเตอร์ ลากวากอน เข้าบรรยากาศ พร้อม เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเข้าใจ ทั้งในด้าน การท่องเที่ยว และการเกษตร

อัตราค่าบริการผู้เข้าชม

บัตรเข้าชม ฟาร์มโชคชัย

ผู้ใหญ่

290 บาท

เด็ก ( 90-140 ซ.ม.)

145 บาท