ทัวร์ ในประเทศ แพคเกจทัวร์ ในประเทศ จังหวัด อุบลราชธานี ทัวร์แห่เทียนพรรษา ตระการตาเทียนพรรษาเมืองอุบลฯ มหัศจรรย์ธรรมชาติสวยแปลกตา

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เส้นทางอีสานใต้ ในแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา อีกทั้งอิ่มบุญกับการไหว้พระ 07.15 น. รับประทานอาหารเช้า แล้วเดินทางต่อ 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ชมปราสาทพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว เป็น เทวสถานโบราณในศาสนาฮินดู ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 มีสิ่งก่อสร้างอาคารเรียงราย เปรียบเสมือนวิมานที่ประทับของพระศิวะ นับเป็นโบราณสถานที่มีความสมบูรณ์สวยงาม 15.00 น. เดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

19.30 น. เข้าที่พักโรงแรมลายทอง

วันที่สองของการเดินทาง แห่เทียนพรรษา – ทำบุญไหว้พระ 07.00 น . รับประทานอาหารเช้า 08.00 น. ชมขบวนแห่เทียนพรรษา เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านแต่ละคุ้ม วัดร่วมใจกันหล่อต้นเทียน แกะสลักเทียนเป็นรูปร่างต่างๆ เชิงพุทธศิลป์อย่างงดงามวิจิตร ประดับ ดอกไม้ พร้อมนางฟ้าประจำต้นเทียน แต่ละขบวนมีการละเล่นการแสดงเป็นสีสันวัฒนธรรมไทย 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.30 น. วัดหนองป่าพง นมัสการรูปเหมือนหลวงปู่ชา (ชา สุภัทโท) เป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สายวิปัสสนากัมมัฏฐาน ชมพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถรและเจดีย์ศรีโพธิญาณ 14.30 น. ชมวัดป่านานาชาติ มีพระภิกษุชาวต่างประเทศมาจำพรรษาเป็นจำนวนมาก เพื่อศึกษาเล่าเรียน พระธรรมวินัย และปฏิบัติทางวิปัสสนากัมมัฏฐาน ภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ 16.00 น. วัดพระธาตุสวนตาล เป็นวัดเก่าแก่สมัยขอม นมัสการพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ องค์พระธาตุมีลักษณะ คล้ายพระธาตุพนม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมพุทธศิลป์ลาว 17.00 น. วัดทุ่งศรีเมือง ขบวนแห่ต้นเทียน จะนำต้นเทียนมาไว้ที่ลานวัดทุ่งศรีเมือง เพื่อประกวดเทียน พรรษาในความงามและความคิดสร้างสรรค์ ยามค่ำแสงไฟสาดส่องบนต้นเทียนเหลืองอร่าม งดงามยิ่งนัก ในบริเวณมีการแสดงแสงสี และจำหน่ายเทียนรูปแบบต่างๆ มากมาย 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ แล้วเข้าที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง ท่องธรรมชาติ – ช้อปปิ้งชายแดน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 09.00 น. อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีพื้นที่ติดกับประเทศลาว มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งพรหมแดน มีสภาพ พื้นที่เป็นที่ราบสูง มีหน้าผาสูงชันเกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลก ด้านล่างของหน้าผามี ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เรียงรายเป็นระยะนับร้อยเมตร สันนิษฐานมีอายุกว่าสามพันปี บน เส้นทางเข้าอุทยานฯ ท่านจะได้พบเสาเฉลียงตลอดเส้นทางประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเสาหิน ธรรมชาติที่เกิดจากพลังน้ำและลมกัดเซาะนับล้านปี จนเกิดเป็นแท่งหินที่มีรูปร่างต่างๆกัน ดู สวยงามแปลกตา 11.30 น. ชมน้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู) เป็นน้ำตกที่แปลกตาน่าชมที่ธารน้ำไหลบนลานหินลอดผ่าน หน้าผาหินที่มีลักษณะเป็นรูลงสู่เพิงผาด้านล่าง เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านรูน้ำตก จะเห็นสายน้ำตก ที่พรั่งพรู เหมือนแสงจันทร์ 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 14.00 น. เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ตลาดการค้าชายแดน ด่านช่องเม็ก มีสินค้าพื้นเมืองไทย-ลาว และ สินค้าปลอดภาษีจากอินโดจีน 17.30 น. เข้าที่พัก 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่สี่ของการเดินทาง อุบลราชธานี – สุรินทร์ – กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 08.00 น. เชิญท่านอุดหนุนของฝากขึ้นชื่อจากอุบลฯ ได้แก่ หมูยอ กุนเชียง แหนม ไส้กรอก เค็มหมากนัด และผ้าไหม ผ้าฝ้าย ฯลฯ 08.45 น. เดินทางสู่จังหวัดสุรินทร์ 10.45 น. ชมหมู่บ้านเขวาสินรินทร์ มีชื่อเสียงในการทกผ้าไหมพื้นเมือง และผลิตลูกประเกือม (ลูกประคำ เงิน) นิยมทำเป็นเครื่องประดับสุภาพสตรี ในราคา ณ แหล่งผลิต 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

20.30 น. ถึงกรุงเทพฯ ส่งคณะท่านโดยสวัสดิภาพ


+ อ่านเรื่อง น้ำตกลงรู และ เทศกาลแห่เทียนพรรษา

ทัวร์ ในประเทศ แพคเกจทัวร์ ในประเทศ จังหวัด อุบลราชธานี ทัวร์แห่เทียนพรรษา ตระการตาเทียนพรรษาเมืองอุบลฯ มหัศจรรย์ธรรมชาติสวยแปลกตา