ทัวร์ ในประเทศ แพคเกจทัวร์ ในประเทศ จังหวัด ระนอง สุราษฎร์ธานี เขื่อนรัชประภา เกาะสน เกาะสอง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ – ชุมพร – ระนอง 06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมบริการอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ บนเส้นทางสู่ ภาคใต้ จังหวัดระนอง เมืองแร่นอง เมืองแห่งสุขภาพ แวะรับประทานอาหารเช้า 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 16.30 น. เดินทางถึงจังหวัดระนอง เที่ยวชมสวนรุกขชาติรักษวาริน เป็นสวนสุขภาพ มีบ่อน้ำร้อน 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก ซึ่งมีความร้อนถึง 65 องศาเซลเซียส ท่ามกลางภูมิทัศน์เหมาะแก่ การพักผ่อน ในบริเวณมีห้องอาบน้ำร้อนไว้บริการ น้ำร้อนแร่ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยการ หมุนเวียนของโลหิตในร่างกายดีขึ้น

18.00 น. เข้าที่พัก ที่นี่ดี มีน้ำแร่ที่ต่อเข้าถึงห้องน้ำในห้องพักทุกห้อง รับประทานอาหารเย็น

วันที่สองของการเดินทาง ระนอง – เกาะสอง – เกาะสน 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 08.00 น. สู่ท่าเรือผ่านพิธีการผ่านแดน

08.35 น. นั่งเรือเดินทางสู่เกาะสน ดินแดนฝั่งพม่า อันเป็นที่ตั้งของที่พัก อันดามัน คลับ

แล้วประทับตรา หนังสือเดินทาง เก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว กับเวิ้งทะเล อันดามัน 10.00 น. ลงเรือเดินทางสู่เกาะสอง สัมผัสวิถีวัฒนธรรมพม่า ชมอนุสาวรีย์บุเรงนอง กษัตริย์พม่าที่ชาวไทย ยกย่องว่าเป็น “ผู้ชนะสิบทิศ” ชมพระพุทธรูปและสถาปัตยกรรมพม่าที่วัดปิตอเอ และวัดจีน จากนั้นชมสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 12.00 น. ลงเรือเดินทางกลับสู่เกาะสน 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบติ่มซำ ที่โรงแรม 13.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเดินชมสินค้าปลอดภาษีที่ถูกใจคุณสุภาพสตรี เพราะส่วนใหญ่เป็น น้ำหอม หรือจะลองเสี่ยงโชคในคาสิโน 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่สามของการเดินทาง เกาะสน – ระนอง – สุราษฎร์

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 07.45 น. ลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่งระนอง 08.15 น. ชมภูเขาหญ้า หรือ “ภูเขาหัวโล้น” มีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ยๆ หลายลูกจับกลุ่มกันเป็นเนินสูงต่ำ มีหญ้าขึ้นปกคลุมเขียวขจียามหน้าฝน ในฤดูแล้งความเขียวขจีก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองดูสวยไปอีก แบบ เรียกว่าต่างฤดู ต่างความงาม ท่านสามารถเดินออกกำลังกายขึ้นไปอยู่บนเนินเขา ชม ทัศนียภาพ และมองเห็นน้ำตกหงาวในระยะไกลได้ชัดเจน 09.00 น. บนเส้นทางพะโต๊ะ สู่จังหวัดสุราษฎร์ 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. ถึงเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) นำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามในทะเลสาบ มี

ภูเขาหินปูนสวยงามแซมด้วยพืชพรรณธรรมชาติ สัมผัสสายน้ำเขียวใสดูช่างรื่นรมย์ 16.00 น. ขึ้นจากเรือแล้ว นำชมบริเวณสันเขื่อน มีการตกแต่งเป็นสวนหย่อมสวยงาม 17.30 น. เข้าที่พัก โรงแรม ไดม่อน พลาซ่า ในเมืองสุราษฎร์ 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

วันที่สี่ของการเดินทาง สุราษฎร์ – ประจวบฯ – กรุงเทพ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 08.00 น. ออกเดินทาง แวะซื้อของฝากซึ่งมีหลายจุดด้วยกันที่สามารถแวะซื้อได้ เช่น สหกรณ์สุราษฎร์, บริเวณหน้าศาลพ่อตาหินช้าง เชิญท่านสักการะพ่อตาหินช้างเป็นศิริมงคล, ผลไม้หลังสวน 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 14.00 น. แวะวัดห้วยมงคล นมัสการรูปหล่อหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นรูปหล่อหลวงปู่ ทวด ที่องค์ใหญ่ที่สุด 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 20.30 น. ถึงกรุงเทพฯ ส่งคณะท่าน ณ จุดหมาย โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ ในประเทศ แพคเกจทัวร์ ในประเทศ จังหวัด ระนอง สุราษฎร์ธานี เขื่อนรัชประภา เกาะสน เกาะสอง