ทัวร์ ในประเทศ แพคเกจทัวร์ ในประเทศ ทัวร์ ล่องแพแม่ปิง – เขื่อนภูมิพล – เกาะวาเลนไทน์ 2 วัน 1 คืน ล่องแพ แม่ปิง เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

ค่าบริการท่านละ  2,900 บาท
อัตรานี้รวม   รถรับ-ส่ง,แพ,อาหาร 3 มื้อ และ อาหารว่าง , ประกันภัยระหว่างเดินทาง

จุดรับ-ส่ง    

ห้างฟู้ดแลนด์ ถนนศรีนครินทร์

กรณีมาเป็นหมู่คณะ  เลือกวันเดินทางได้ และเลือกจุดรับ-ส่งได้

ฤดูกาลท่องเที่ยว   เที่ยวได้ตลอดทั้งปี