ทัวร์ ฮ่องกง –มาเก๊า – ดีสนีย์แลนด์-โอเชี่ยนปาร์ค-ฟรี! พระใหญ่นองปิง 5 วัน 4 คืน (EK)

เช้า อาหารเช้าสไตล์ชาวฮ่องกง แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบ ซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้นตำหรับกวางตุ้งแท้   หลังอาหารนำท่านลอดอุโมงค์ ใต้ทะเล ชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย นำท่านสู่วิคตอเรียพีค เพื่อขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค  ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก  ถ่ายรูป กับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง   แล้วนำท่านสู่รี พัลส์เบย์  Repulse Bay  ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือ รบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น  ซึ่งได้รับความนิยมจากคน ฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิ๊กนิคชายทะเล   แต่ที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าว มีวัด  พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย  ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุข,  เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง   มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง  และอธิษฐาน ด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ  อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คือ อีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง   แล้วนำชมโรงงานจิวเวอร์รี่ซึ่งเป็น โรงงานของรัฐบาลฮ่องกงที่มีการออกแบบเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สวนสนุก โอเชี่ยนปาร์ค เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังจากทานอาหารแล้วให้ท่านสนุกสนานกับหนึ่งในสวน สนุกและสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดแสดงสวนน้ำ โชว์ปลาโลมามีเครื่องเล่น ที่น่าสนุกตื่นเต้น และหมีแพนด้าตัวยักษ์ นอกจากนี้ก็ยังมีนั่งกระเช้าลอยฟ้า และให้ท่านสนุกสนาน กับเครื่องเล่นอื่นๆอีกมากเลย จนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางกลับ ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของ บุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์  นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดง มัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าว วิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ จะประดับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสง สว่างตระการตาเป็นสีต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง พักค้างแรม ณ โรงแรม Eaton  Hotel  หรือ  Empire kowloon  Hotel   หรือ Prudential Hotel 

หรือเทียบเท่า