ทัวร์ อเมริกาตะวันออก 9 วัน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเข้าสู่ห้างสรรพสิ้นค้า ชื่อดัง Potomac Outlet ซึ่งเป็น outlet ที่มีสิ้นค้าราคาถูกมากมายผสมผสาน กับสิ้นค้าในห้างและเป็นห้างที่เดินสะดวกสะบายในอาคารและใหญ่โตมากที่สุดในเขตวอชิงตัน ดีซี อาธิ เช่น Victories Secret, Bath and body, เครื่องเสียง Bose, Abercrombie, Cosco, Vitamin World และอื่นๆ อีกมากมาย เที่ยง อิสระรับประทานอาหารในห้าง บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่าของรัฐเพนซิลเวเนีย และนำท่านชมโรงงานจำลองผลิตช็อคโกแลต ชื่อดังของประเทศอเมริกานั้นคือ Hershey’s Chocolate World ซึ่งท่านจะได้ชมระบบขั้นตอนการทำผลิตช็อกโกแลตแบบ animation โดยใช้สัตว์จำลองและเทคโนโลยี แบบทันสมัยในการแสดงแบบน่ารักและตื่นตาตื่นใจและให้ท่านได้เลือกซื้อช๊อกโกแลตนานาชนิดของ Hershey เพื่อเป็นของฝากที่ระลึก     ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

เข้าเช็คอินที่โรงแรม Hilton Garden Inn หรือเทียบเท่า