ทัวร์ อเมริกาตะวันตก 10 วัน 7 คืน ซานฟรานซิสโก – ทะเลสาบทาโฮ่ – เฟรสโน – ลาสเวกัส – ลอสแองเจลลิส ดิสนีย์แลนด์ – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ออกเดินทางสู่เมือง ลาสเวกัส โดยแวะรับประทานอาหารกลางวัน ที่ เมือง Barstow บ่าย     นำท่านเข้า สู่ Las Vegas premium outlets เป็นแหล่งช้อปปิ้ง Outlets ที่ดีที่สุด และใหญ่ที่สุดใน Las Vegas  มีแบรนเนม มากมาย อาทิเช่น Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies Miss sixty, Calvin Klein หลังจากนั้น เพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้า โรงแรมแต่ละแห่งในย่าน Strip ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิดที่ Mirage, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม Treasure Island, โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่นวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูง ที่สุดในโลก ในโรงแรม Stratosphere, ชมหนึ่งในพระพรหมของ ไทยซึ่งตั้ง อยู่ที่ โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟล และประตูชัย ซึ่งจำลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Circus หรือเทียบเท่า