ทัวร์ ฝนดาวตก ลีโอนิดส์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติจากท้องฟ้า กลุ่มดาวลีโอนิกส์ ที่คุณจะได้ชมใต้ฟ้าเมืองไทย

ชวนดูดาวในบรรยากาศเมืองเหนือ รื่นรมย์พรรณพฤกษา
เดินทาง 17-18 พฤศจิกายน / 13-14 ธันวาคม 2552


วันแรกของการเดินทาง ( — / เที่ยง / เย็น )

เช้า รับท่านที่สถานีขนส่ง หรือ สนามบินเชียงใหม่ ไปชมปางช้างแม่สา พบกับความน่ารัก ของช้าง แสนรู้ที่ถูกฝึกเป็นอย่างดี
เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์สิริกิติติ์ ที่รวบรวมพันธุ์ไม้ จากทุกมุมโลกกลมกลืนเป็นธรรมชาติ จากนั้นไปชมสวนสัตว์เชียงใหม่ พบกับ “หลินปิง” หมีน้อยผู้น่ารัก และ พ่อหมีแม่หมี “ช่วงช่วง กับ หลินฮุ่ย” ตลอดจนสัตว์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

แล้วนำท่านขึ้นชมดอยสุเทพ สักการะพระธาตุดอยสุเทพที่ศักดิ์สิทธิ์ ชมทัศนียภาพเมือง เชียงใหม่ ณ จุดชมวิว ยามค่ำ

รับประทานอาหารแบบขันโตกพร้อมชมการแสดงแบบ ล้านนา เข้าที่พัก คืนนี้ ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาว พิเศษเหนือคืนใดๆ คือคืนนี้มี ปรากฏการณ์ ฝนดาวตก ( ตามรายงานของสถาบัน ดาราศาสตร์ ) เมื่อฝนดาวตกมาจาก ท้องฟ้า แทรกตัวในอากาศสู่โลกอย่างรวดเร็ว ย่อมเกิดแสงเจิดจรัส เป็นประกายประทับใจ ผู้ได้พบเห็น


วันที่สองของการเดินทาง ( เช้า/เที่ยง/– )

…….. น. สู่ดอยอินทนนท์ สัมผัสยอดดอยสูงสุดในประเทศไทย บนเส้นทาง ศึกษาธรรมชาติเต็มไป ด้วย พันธุ์ไม้หลายหลายชนิด นมัสการพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ และชมวิวอันสวยงามในมุมสูง แล้วไปชม โครงการหลวงอินทนนท์

ในบริเวณโครงการสามารถชม น้ำตกสิริภูมิได้ ชัดเจน เชิญท่านอุดหนุน สินค้าชาวเขา บ้านขุนกลาง

จากนั้นเดินทางสู่บ้านถวาย ชมงาน หัตถกรรมไม้ฝีมือช่างชาวล้านนา แล้วจึงส่งท่าน ที่สถานีขนส่ง หรือสนามบินเชียงใหม่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ ท่านละ 3,800 บาท ( ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 6-8 ท่าน )

อัตรานี้รวม รถ,ที่พัก,อาหาร 4 มื้อ ,ค่าเข้าชม ,เจ้าหน้าที่,ประกันภัย