ทัวร์ ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว 6 วัน

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านนมัสการ เทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะซัง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเก่าแก่อายุมากว่า 1,000 ปี เป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งไฟ วัดแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่สร้างวิหารจากไม้สนทั้งหลัง ชมสวนญี่ปุ่นที่ตกแต่งสวยงาม ร่มรื่น พร้อมสระน้ำ 3 สระ และ น้ำตกจำลองอันสวยงาม หลังจากนั้นนำทุกท่านได้ไปช้อปปิ้ง ณ ชิซุย พรีเมียม เอ้าเลท แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดชิบะ ใกล้กับสนามบินนาริตะเพียง 10 นาที และสะดวกสบายต่อการเดินทางสู่เมืองโตเกียว เป็นแหล่งที่รวบรวมแบรนด์ชื่อดังของญี่ปุ่น และระดับโลกมาไว้ด้วยกัน ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 120 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า พร้อมทั้งมีบริการร้านอาหารสุดหรู หรือคอฟฟี่ช้อปชื่อดังอย่าง Starbucks ถือเป็นประสบการณ์เอาใจคนช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่รอให้ทุกคนได้ไปสัมผัส **อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาการช้อปปิ้ง) ** จนได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงนาริตะ 16.55 น.        เดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 677 21.25 น.        ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…