ทัวร์ ญี่ปุ่น โตเกียว เทศกาล ฮานามิ 6 วัน

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ ที่ตั้งอยู่ใจกลางธรรมชาติซึ่งได้บรรยากาศของการชิมสตรอเบอร์รี่รสชาติ แท้ๆของญี่ปุ่นมีขนาดผลใหญ่สีแดงสดรสหวานอร่อย ท่านสามารถเด็ดผลสตรอเบอร์รี่ทานได้ อย่างจุใจชอบแบบไม่อั้นที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสวนที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะปลอดสารเคมีและ แมลงต่างๆ (หรือผลไม้ตามฤดูกาล) แล้วนำท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย                 นำท่าน ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 40 นาที) ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพื้นน้ำในทะเลสาบ ระหว่างที่เรือแล่นสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม  นำท่านขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ และเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟองสามารถทำให้อายุของท่าน ยืนขึ้นอีกประมาณ 7 ปี  นำท่านเดินทางสู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าเลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ นำท่านเข้าสู่ที่พัก  FUJI TOMINOKO HOTEL  หรือเทียบเท่า ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม (พิเศษ…ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น)   ***     พิเศษสุดๆ ในค่ำคืนนี้ท่านจะได้สวมใส่ชุดประจำชาติ “ยูกาตะ” และท่านจะประทับใจไปกับการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น “อ็องเซ็น”

ที่อยู่ใจกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง