ทัวร์ในประเทศ เกาะสุรินทร์ – อ่าวไม้งาม – เกาะตะริลล่า – เกาะปาจุมบา – หินแพ – อ่าวสุเทพ – อ่าวผักกาด

วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2552 วันที่ 5-8,12-15, ธันวาคม 2552 วันที่ 17-20 มกราคม 2553 วันที่ 7-10,14-17,21-24 กุมภาพันธ์ 2553 วันที่ 4-7,11-14,18-21,25-28 มีนาคม 2553 วันที่ 4-7,11-14,18-21,25-28 เมษายน 2553 วันที่ 6-9,15-18,22-25
พฤษภาคม 2553 วันที่ 7-10