ทัวร์ในประเทศ สิมิลัน – เดินทาง 4 วัน 3 คืน พัก เต็นท์เกาะเมี่ยง อุทยานฯ 2 คืน

วันเดินทาง :
ธันวาคม 2552 วันที่ 3 – 6, 17 – 20, 30-2 มค. 53 ปีใหม่ มกราคม 2553 วันที่ 7-10,14-17,21-24 ม.ค. 53 กุมภาพันธ์ วันที่ 4-7,11-14,18-21,25-28มีนาคม วันที่ 4-7,11-14,18-21,25-28 เมษายน วันที่ 6-9,11-14-18,22-25

พฤษภาคม วันที่ 7-10