ทัวร์ในประเทศ ภูชี้ฟ้า-ดอยผาตั้ง-ดอยผาหม่น-ดอยตุง

วันแรกของการเดินทาง เชียงราย-เชียงแสน …….. น. รับท่านที่สนามบินเชียงราย สักการะพระราชานุสาวรีย์พระเจ้ามังรายมหาราช กษัตริย์ผู้สร้าง เมืองเชียงราย สู่วัดร่องขุ่น ชมศิลปกรรมร่วมสมัยผลงานของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งมีความ สวยงามแปลกตา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. สู่วัดพระแก้ว นมัสการพระหยกเชียงราย “พระพุทธรัตนาครนวุติวัสสานุสรณ์มงคล” วัดนี้เป็น วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงราย 14.00 น. ชมไร่แม่ฟ้าหลวง ศูนย์รวมศิลปะอันทรงคุณค่าของล้านนา ภายในบริเวณตกแต่งสวนสวยงาม 15.30 น. เดินทางสู่เชียงแสน 16.30 น. ชมบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ถ่ายรูปกับป้ายที่ระลึก และชมสินค้าอินโดจีน 17.30 น. เข้าที่พัก โรงแรมเชียงแสนริเวอร์ฮิลล์ 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม

วันที่สองของการเดินทาง เชียงแสน-ดอยผาตั้ง-ภูชี้ฟ้า

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 08.00 น. เดินทางสู่ดอยผาตั้ง 10.00 น. ดอยผาตั้ง เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ทำการเกษตรบน ดอย นำท่านสู่จุดชมวิว เป็นขอบชายแดนไทย-ลาว ที่เรียกว่าประตูสยาม สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,635 เมตร มีทะเลหมอกตลอดปี 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.30 น. สู่ภูชี้ฟ้า 14.30 น. เข้าที่พักรีสอร์ทเชิงภูชี้ฟ้า พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมทัศนียภาพสวยงาม 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ แล้วอย่าลืมชวนกันมาดูดาวบนท้องฟ้า ในฤดูนี้ท้องฟ้าโปร่งดูดาวบนภู ชี้ฟ้าช่างโรแมนติค

เสียนี่กระไร

วันที่สามของการเดินทาง ภูชี้ฟ้า-ดอยผาหม่น-ดอยตุง-สนามบินเชียงราย

04.00 น. เดินทางสู่ยอดภูชี้ฟ้าโดยรถท้องถิ่น แล้วใช้เส้นทางเดินเท้าอีกประมาณ 800 เมตร ไต่ระดับเขา จนถึงชะง่อนผาเป็นลานกว้าง จุดที่ชมความงามยามแสงทองพ้นขอบฟ้าของวันใหม่ มีทะเล หมอกลอยละล่อง เป็นทัศนียภาพที่งามที่สุดในแล้วเชียงราย เมื่ออิ่มกับความงาม ณ จุดชมวิว แล้ว เดินทางเข้าที่พัก 07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่สอร์ท แล้วเก็บสัมภาระ 09.00 น. สู่ดอยผาหม่น ซึ่งอยู่บนเทือกเขาเดียวกัน ดอยผาหม่นเป็นเกษตรที่สูง มีการปลูกไม้ดอกเมือง หนาว นำสายพันธุ์จากต่างประเทศมาวิจัย และปลูกได้งาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกทิวลิป เป็น ที่กล่าวขานของนักท่องเที่ยว เมื่อได้มาเยี่ยมชม 10.00 น. เดินทางสู่ดอยตุง 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโครงการหลวงดอยตุง 13.30 น. เชิญท่านชมพระตำหนักดอยตุง ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมล้านนากับบ้านพื้นเมือง สวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างลงตัว มีระเบียงไม้ดอก และที่สำคัญคือเพดานดาว ภายในท้องพระโรง ทำด้วยไม้สนแกะสลักเป็นดาวกลุ่มต่างๆ ในระบบสุริยจักรวาล จากนั้นชมสวนแม่ฟ้าหลวง ที่สวยสดงดงามด้วยพรรณไม้ดอกผลัดกันผลิบานตลอด 365 วัน ให้คุณเก็บภาพสวยๆตรึงใจไม่รู้ลืม ภายในสวนมีงานประติมากรรมเด็กยืนต่อตัว ที่ได้รับ พระราชทานชื่อว่า “ความต่อเนื่อง” สมเด็จย่าทรงมีพระราชดำริว่า “ทำงานอะไรก็ตามจะสำเร็จ ได้ต้องมีความต่อเนื่อง” 16.30 น. เดินทางลงจากดอยตุง

18.00 น. ส่งคณะท่านที่สนามบินเชียงราย หรือสถานีขนส่ง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ