ทัวร์เกาหลี เลดี้ โซน : ช็อปปิ้ง 5 วัน (TW)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น เพียงเดินเท้าไม่กี่นาทีจากประตู นัมแดมุนอันเก่าแก่ของกรุงโซล (ซุงเนมุนหรือประตูใต้) เราก็จะพบกับตลาดกลางแจ้ง นัมแดมุน ตลาดแห่งนี้อยู่ใกล้ตัวเมืองและโรงแรมใหญ่ๆ และเป็นที่จำหน่ายสินค้าที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ประวัติของตลาดนี้มีความเก่าแก่ นับย้อนกลับไปถึงราชวงศ์โชซอนเลยทีเดียว และจากสมัยนั้น มาจนปัจจุบันนี้ ตลาดแห่งนี้ก็ยังเป็นศูนย์การค้าระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท  จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือ  สยาม สแควร์เกาหลี พบเทรนด์แฟชั่นเกาหลีล่าสุดได้ที่นี้ ตั้งแต่สิ้นค้า แบรนด์เนมที่นิยม เช่น Evisu, Levi’s, Polo, Guess, Onitsuka Tiger, Puma, American Apparel, Gap รวมถึง เครื่องสำอางแบรนด์เกาหลี เช่น Etude House, Skin Food, Han Ski, The Face shop  ตลอดจนถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ  Krispy Kreme Doughnuts หลากหลายให้เลือกลิ้มลอง ให้ ท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างเต็มที่ หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำ สมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่อง สำอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ของการช้อปปิ้ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่ม สาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน  นำท่านสู่ร้านสหกรณ์ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง กันต่อให้อิ่มเอม ร้านแห่งนี้เต็มไปด้วยสินค้าเกาหลีนานาชนิดเช่น มาม่าเกาหลี กิมจิ ช้อคโกแลต และอื่นๆอีกมามาย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ 20.30  น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่  TW101 บริการอาหารบนเครื่องบิน

00.50  น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ