ทัวร์เกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 22.00 น. คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข M สายการบินโคเรียนแอร์ ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 6 (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อม ข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการ บินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ข้อแนะนำ เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลี จะมีบริกรน้อยมาก ต่างจังหวัดไม่มีบริกร ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง จะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้น ไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศ เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจ พบจะต้องเสียค่าปรับ

วันที่สอง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – กรุงโซล – หอคอยกรุงโซล +Teddy Bear

-เทศกาลหิมะและสวนสนุกเอเวอร์แลนด์

01.30 ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE 654 เวลาบินประมาณ 5 ช.ม. ภาพยนตร์ อาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง) เวลาที่เกาหลี ใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง 08.40 ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโคชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโคชพาท่านข้าม ทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม. เดินทางเดินทางเข้าเมืองหลวงกรุงโซล ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ มีตึก 63 ชั้น ตึกที่สูงที่สุด มีแม่น้ำฮันไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล ตึกรามบ้านช่องอันทันสมัย ผสมอารยธรรมอันเก่าแก่เมื่อ 5,000 ปี ที่แล้ว ย้อนรอยละครดัง “ Witch You Hee “ “ Kim Sang Soon “ ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง พาท่านขึ้นลิฟท์สู่หอคอย N กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา พร้อมชมความน่ารักของ The Teddy Bear Museum ที่ผูกเรื่องราวและเหตุการณ์ครั้งสำคัญสำคัญทางประวัติศาสตร์รวมทั้งความทรงจำของอดีตจนถึงปัจจุบันของเมืองหลวง กรุงโซลได้อย่างน่ารักและน่าชมยิ่งนักของเจ้าหมีเกาหลีตัวน้อยน้อยทั้งหลาย เที่ยง เมนูเปิปพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมือง หลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน บ่าย ฉลองเทศกาลหิมะที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่า “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventrue, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure การท่องเที่ยวภายในสวนสนุก แห่งนี้ เที่ยวป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น ทีเอ๊กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ สนุกแบบไม่รู้ลืมกับการเล่นสโนสเลด แบบไม่จำกัดรอบ หรือท่านใดอยากประลองความท้าทายกับการนั่งสโนบัสเตอร์ก็ไม่ว่ากัน….ขอบอกว่ามันมาก ถ้าไม่เป็นโรคหัวใจหรือกลัวความสูง (ต้องสวมใส่รองเท้าหุ้มเท้าส้นเตี้ย เท่านั้น) ค่ำ เมนูหมูย่างคาลบีบนเตาถ่าน แบบดั้งเดิม อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดี ทั่วโลก หลังอาหารค่ำ พาท่านเดินทางเข้าเช็คอินที่พัก ณ โรงแรม Suwon White (First+) หรือเทียบเท่า วันที่สาม กิมจังกิมจังฮันบก – สวนผลไม้ฤดูหนาว – ชิมข้าวสวยที่อร่อยที่สุด – ย้อนรอย ละครดัง Winter Love Song

– วนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – พักแบบ ออนดอลและอาบน้ำแร่แบบเกาหลี

เช้า อาหารเช้าแบบอเมริกันชุดหรือบุฟเฟ่ ที่ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลานัดหมาย โปรดคืนห้องพัก ชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) และเตรียมสัมภาระ กระเป๋าพร้อม แวะเที่ยวสวนกรีนเฮาส์ผลไม้ปลอดสารพิษ ในฤดูหนาว เช่น สตอร์เบอร์รี่โสม ให้ท่านได้เก็บผลไม้สด ๆ ในบรรยากาศภายในไร่อย่างแท้จริง เรายังได้ความรู้ว่าชาวเกาหลีมีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลผลิตดีและหวานหอมชวนน่ารับประทาน (จำนวนตามที่ชาวเกษตรกำหนด ขึ้นอยู่กับผลิตผลในแต่ละสัปดาห์ ไม่สามารถนำออกมารับประทานภายนอกไร่ได้) ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังหรือร่วมการทำกิมจิ กิมจิจัดว่าเป็นเครื่องเคียงประจำโต๊ะ สำหรับอาหารเกาหลีทุกมื้อก็ว่าได้ คู่กับข้าวสวยร้อน ๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึ่ง มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ให้ท่านนำกิมจิที่ทำร่วมกันกลับไปเป็นของฝากคนทางบ้านได้ลิ้มลอง ก่อนกลับบ้านให้ทุกท่านได้แต่งชุดพื้นเมืองเกาหลีฮันบกถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (กล้องของท่านเอง) และให้ได้สัมผัสย่านแฟชั่น ห้างบูติกต่าง ๆ มากมาย ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นบูติกเล็ก ๆ ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านคอสเมติก ร้านกาแฟ โรงหนัง และร้านอาหารนานาชนิด เที่ยง ต้อนรับแขกบ้าน ลักษณะเป็นแบบชุดโต๊ะโบราณ เกาหลีเพื่อสุขภาพโดยมีกับข้าวถ้วย เล็ก ๆ หลากหลายชนิดและประเภท ให้ได้เลือกชิมและทานคู่กับข้าวสวย ที่อร่อยที่สุด ของประเทศ ในสไตล์ที่เรียกว่า “ ซัลพับฮันชิ “ บ่าย ไปท่าเรือเฟอรรี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อน ๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรือมอเตอร์ไบท์เที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ได้เวลาสมควร นั่งเรือกลับมายังฝั่ง และเดินทางไป พักผ่อนแบบธรรมชาติอย่างแท้จริง เพลิดเพลินกับดินแดนที่ปกคลุมด้วยป่าทึบ ซึ่งมีความงดงามของทิวทัศน์ของบริเวณที่มีผู้คนอาศัยอยู่น้อยกว่าจังหวัดอื่นๆ มีทิวทัศน์ที่มีความงามอย่างมหัศจรรย์ของภูเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้สุดลูกหูลูกตา หุบเขาและเมืองเล็กๆ ชายฝั่ง ค่ำ เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ สไตล์ดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี เนื้อหมูสไลด์หมักซอส คันจังและเครื่องปรุงรสต่าง ๆ มานำมาปรุงจะมีรสออกหวานและมีน้ำซุปคลุกคลิกไว้ ทานแกล้มกับข้าว หลังอาหารค่ำ พาท่านเดินทาง เช็คอินที่พัก ณ Sorak Hanwha, Daemyung (Korea Deluxe Resort) หรือ เทียบเท่า วันที่สี่ ภูเขาหิมะ ภูเขาสี่ฤดู วนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – สกีรีสอร์ท สถานที่ถ่าย ละคร Winter Love Song – กรุงโซล

– บุฟเฟ่ซีฟู้ดส์เลิฟเวอร์ พร้อมขาปูยักษ์ KingCrab – ตลาดพื้นเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันเกาหลีบุฟเฟ่ต์ ที่ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลานัดหมาย โปรดคืนห้องพัก ชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) และเตรียมสัมภาระ กระเป๋าพร้อม เดินเข้าด้านในของวนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์หมี ชมความ งามของเขาโซรัค ความงามของวนอุทยานแห่งชาติที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดู เขา โซรัคหรือภูเขาหิมะตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศ เกาหลีเหนือมีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบ หินรูปร่างต่าง ๆ ที่สวยงาม ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง พร้อมนมัสการ พระพุทธรูปปรางสมาธิองค์มหึมาตั้งอยู่กลางแจ้งสร้างขึ้นเพื่อสวดอ้อนวอนให้ คาบสมุทรเกาหลี ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และเดินข้ามสะพานชำระจิตใจเพื่อไปยังวัด ชินฮันซาวัดเก่าแก่กว่าพันปี สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า และยังมีระฆังอันเก่าแก่ 1400 ปี ตั้งอยู่ภายใน เที่ยง เมนูประยุกต์อาหาร แนวใหม่มีชื่อเรียกว่า โอซัม หรือหมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมัก สไตล์สมัยใหม่เกาหลี บ่าย สกีสโนที่ “ ยงเพียน ดราก้อน วัลเล่ย์ ” ตั้งอยู่เชิงเขาพัลวัง โดยมีความสูงเหนือระดับทะเล ณ จุดต่ำสุดที่ 750 เมตร และจุดสูงสุดที่ 1,458 เมตร อีกหนึ่งสุดยอดสถานที่พักผ่อนตากอากาศของโลก เป็นแหล่งเล่นสกีที่มีชื่อเสียงของประเทศ ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักสกีมืออาชีพทุกระดับ Ready Go ! ฉากสำคัญที่ถ่ายทำละครเรื่อง “ เพลงรักในสายลมหนาว หรือ Winter Love Song ” ฉากที่พระเอกและนางเอก ไฟรักในใจเริ่มต้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศแห่งภูเขา ที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน ซึมซับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก ไม่รวมค่าใช้จ่ายอาทิเช่น เช่าอุปกรณ์การเล่นสกีหรือสโนบอร์ด ประมาณ 35,000 วอน ต่อท่าน กอนดอลล่า-กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาพัลวังที่ยาว 3.7 กิโลเมตรซึ่งมียาว ที่สุดของประเทศ (ประมาณ 20 นาทีต่อเที่ยว) โดยมีความสูงกว่า 1,438 เมตรเหนือ ระดับน้ำทะเล ประมาณ 12,000 วอนต่อท่าน เพื่อชมความงามของภูเขาพัลวัง ภูเขาโอ แดซาน ทะเลตะวันออก และบริเวณแดวายาง และ ตึกสองชั้นสไตล์สวิส สถานถ่าย ละครดัง ช่วงเทศกาลสำคัญ อย่างเทศกาลปีใหม่ จะมีผู้คนเกาหลีมากมายมาผูกการ์ด ขอพร เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊กแก๊ตกันน้ำหรือ ผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป ขอคำแนะนำและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนาม จริง เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นสำคัญ (หากท่านอายุมากกว่า 50 ปี ไม่ แนะนำให้ท่านเล่นสกี) ค่ำ มื้อพิเศษพร้อมความอิ่มประทับใจ ! เมนูบุฟเฟ่ซีฟู้ดส์เลิฟเวอร์ พร้อมขาปูยักษ์ KingCrab อลาสก้า และอีกหลากความสดอร่อยที่ขบวนพาเหรดมาให้ท่านเลือกชิมเลือกลิ้มลองกันอย่างไม่อั้น พร้อมเครื่องดื่มประจำวัน หลังอาหารค่ำ เดินชมสีสันและวิถีการค้าแบบพื้นเมืองที่ทงแดมุน หรือ ประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็น 1 ในประตูเมืองอันดั้งเดิมของกรุงโซล ร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้า แหล่งรวมแฟชั่นอีกแห่ง โดยจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งเลียนแบบและแบบเกาหลีแท้ เครื่องประดับ รองเท้าประเภทต่าง ๆ ผ้าพันคอ เนคไท เครื่องกีฬา และอื่น ๆ อีกมากมาย ในราคาส่งและปลีก ได้เวลาสมควร พาท่านเดินทางกลับที่พัก และ เข้าเช็คอิน ณ โรงแรม Seoul Imperial Hotel (Super Deluxe) หรือเทียบเท่า วันที่ห้า พระราชวังเคียงบก พิพิธภัณฑ์ บลูเฮาส์ – โสมเกาหลี – แอมมาทีส – ดิวตี้ฟรี – ละลายเงินวอน

– สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ ที่ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้า โปรดคืนห้องพัก ชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) และเตรียมสัมภาระพร้อมตามเวลานัดหมาย พาชมใจกลางเมืองหลวง ผ่านซิตี้ฮอล์ ประตูเมืองคังฮวามุน พระราชวังด๊อกสุ ตึกเคียวโบ-ขายหนังสือที่ใหญ่สุดในประเทศ สถานีรถไฟกรุงโซล ศูนย์วัฒนธรรมเซจอง ย้อนละคร “ KOONG – Princess Hours “ ณ พระราชวังเคียงบก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์บัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์ เมื่อสมัย 600 ปีก่อน ถือเป็นจุดที่ตั้งตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยพระที่นั่งต่าง ๆ มากมาย เช่น พลับพลากลางน้ำ ห้องประทับของกษัตริย์และพระราชินี ห้องทรงพระอักษร ท้องพระโรง สวนกลางแจ้ง เป็นต้น ภายในพระราชวังยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จัดแสดงในห้องต่าง ๆ เช่น ห้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกาหลี ห้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แลอาหารการกิน ห้องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของชาวเกาหลี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของชนชาติเกาหลี นั่งรถผ่านถนนสายสำคัญ ที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้งทำเนียบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจำตำแหน่ง พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมใช้เป็นยารักษาสุขภาพของชนชาติตะวันออก มาตั้งแต่อดีตกาล และเร็ว ๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์รากโสมอบน้ำผึ้ง ผงโสมยอดนิยม โสมสกัดแคปซูล หรือโสมสกัดเข้มข้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับ ของขวัญของฝากสำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพ เที่ยง เมนูโพซดชาบู อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุก คาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น บ่าย พาชมโรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทีส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพพลอยแห่งความมั่งคั่งหรือนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อน เย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จึ้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ อิสระ เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีใน Duty Free มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องสำอางชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเครื่องสำอางเกาหลีทั้งเกรดเอและเกรดส่งออก Etude, The Face Shop, Missa, Ohui, F, Hera และ Suwhaseo ในราคาพิเศษ ก่อนอำลาเกาหลี แวะละลายเงินวอนที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง ไม่ว่าเป็น ขนมหวานแบบต่าง ๆ ท๊อฟฟี่ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนมโสม ชาโสม เหล้าโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมโสม สาหร่ายคาลบี สาหร่ายวาซาบิ หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมงหรือม่าม่าเกาหลี ที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ เป็นต้น ค่ำ โดยเที่ยวบิน KE 653 (20.35) เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ(บริการภาพยนตร์อาหารค่ำและ เครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.55 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ