ทัวร์เกาหลีใต้ 5 วัน 3 คืน

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ H-J พร้อม สัมภาระ พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกและเดินทางสู่ประเทศเกาหลี 23.00 น. นำท่านเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TG 658 (บริการอาหารบนเครื่อง) **ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง **

วันที่สอง กรุงโซล – เกาะนามิ(Winter Love Song) – โซรัคซาน – วัดชินฮึนซา-นั่งกระเช้า-บ่อน้ำร้อน

06.25 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอิชอน ผ่านพิธีการกองตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกว่า ประเทศไทย 2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านสู่ เกาะนามิ ตั้งอยู่ใน เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน เป็นเกาะรูปใบไม้กลางทะเลสาบ ชมวิวทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี WINTER LOVE SONG อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลี และเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับโลเคชั่นที่น่าประทับใจ และชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะหรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละคร และถ่ายรูปกับทิวทัศน์ที่สวยงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควรอำลาเกาะนามิ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TKALBI ทาลคาบี้ ต้นตำหรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่นำมาย่างบนเตาถ่านตัดเป็นคำๆ ทานคู่กับซอส กระเทียม กิมจิ และใช้ใบผักกาดสดห่อเป็นคำๆ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตพร้อมข้าวสวยร้อนๆ น้ำซุป และกิมจิ ต่อจากนั้นนำท่านสู่อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี ชมความสวยงามของ ดอกไม้ที่ผลิบานทั้งสองข้างทางก่อน นำท่านเข้าสู่เขต วัดชินฮึงซา ที่อยู่ภายในอุทยาน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า อายุกว่า 1,200 ปี นับแต่สร้างมาได้ถูกเผา ทำลายและบูรณะขึ้นมาใหม่ถึง 3 ครั้ง จากนั้นเชิญ ท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่กลาง หุบเขา ก่อนจะเดินผ่านสะพานชำระล้างจิตใจ และเข้าสู่เขตวิหาร เพื่อสักการะนมัสการขอพรแก่พระพุทธรูปด้านใน ภายในวัด นำทุกท่านขึ้นสู่ยอดเขาโดย Cable Car ชมวิว ใช้เวลาประมาณ 15 นาที (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศหากเกิดลมแรงมากเกินไป กระเช้าไม่สามารถขึ้นได้ค่ะ) ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร “ แฮ มุล ทัง” เป็นต้มยำสไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย เนื้อหมู ปูอัดผัก สด เต้าฮู้ ถั่วงอก ปู หอย ปลาหมึก กุ้งตัวเล็ก เสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อน และ เครื่องเคียง จากนั้นท่านจะได้พบกับ ซอรัก วอเตอเพีย ( Waterpia ) หรือ บ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้ง (49 องศาเซลเซียส) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้กับซอรักซานมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี และมีทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาอูลซานและชายฝั่งทะเลตะวันออกได้ดีพอๆ กับคลื่นเทียมและไม้ลื่น ซึ่งเป็นสวรรค์ของการอาบน้ำแร่ ซึ่งเป็นที่นิยมของครอบครัวชาวเกาหลี ที่ไปพักตากอากาศ หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย และอาบน้ำแร่ ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ โรคผิวหนัง และบำรุงผิวหนังให้เปล่งปลั่งสวยงาม (ในกรณีอาบน้ำพุร้อนให้เตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกไปด้วย )

จากนั้นนำท่านสู่ โรงแรมที่พัก ณ SORAK HANWHA RESORT HOTEL (หรือเทียบเท่า)

วันที่สาม สกีรีสอร์ท-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(ตั๋วไม่จำกัดเครื่องเล่น)-คลองชงเกชอน- ตลาดทงแดมุน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง สกีรีสอร์ท ให้ท่านได้จุใจกับการเล่นสกี และ เลื่อนหิมะ อย่างเต็มอิ่ม กับความสนุกสนาน ท่ามกลางความหนาวเย็น ของหิมะ ให้ท่านได้เลือกเล่น ได้ตามชอบ( ไม่รวมอุปกรณ์สกี35,000 วอน) ให้ท่านได้ซึมซับกับบรรยากาศ ที่แสนโรแมนติก และให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีหิมะ พร้อมเก็บภาพความประทับใจของบรรยากาศรีสอร์ท ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอย่างเต็มอิ่ม ไม่ว่าจะเป็นเนินเล่นสกีระดับต่างๆกระเช้าลิฟต์ และทางรีสอร์ทยังมีบริการอื่น ร้านอาหาร คอฟฟี่ช้อป ซุปเปอร์มาเก็ตไว้คอยบริการท่านจะประทับใจ กับประสบการณ์แปลกใหม่มิรู้ลืม กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (คาลบี เนื้อหมูหมักได้ที่ย่างบนเตาร้อน ๆ เป็นอาหารยอดนิยม ของเกาหลี เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย และเครื่องเคียงต่าง ๆ ) จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (พิเศษกับบัตรUNLIMIT TICKET เล่นแบบจุใจได้ไม่จำกัดรอบ) สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ชมวิวทิวทัศน์อันกว้างไกลด้วยการนั่งลิฟต์เลื่อนลง จากเนินเขา ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดซึ่งกำลังบานสะพรั่งเต็มสวน สนุกสนานแบบจุใจกับเครื่องเล่นนานาชนิด ด้วยบัตรรวมเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ ขอแนะนำเครื่องเล่นใหม่ T-express รถไฟเหาะรางไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และนำท่านได้ใกล้ชิดและเพลิดเพลินกับสวนสัตว์ซาฟารีที่มีหมีแสนรู้และไลเกอร์แสนน่ารัก ซึ่งเป็นสัตว์ลูกผสมระหว่างสิงโตและเสือคู่แรกของโลก ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงโซล จากนั้นนำท่านชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง ที่ในยามค่ำคืนจะเต็มไปด้วยแสงสี ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ไก่ตุ๋นโสม (GINSENG CHICKEN SOUP) อาหารสุขภาพซึ่งเสริ์ฟในหม้อดินท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือดพิถีพิถันด้วยการคัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะ ผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน นำมาทำความสะอาด นำเครื่องในออกทั้งหมดแล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด เก๋ากี้ พุทราจีน และรากโสมพร้อมด้วย ข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนเนื้อไก่ล่อนท่านสามารถรับประทานได้อย่างสะดวก ทานคู่กับ เส้นก๋วยเตี๋ยว แบบเกาหลีเพิ่มรสชาติด้วย เกลือ และ พริกไทยป่น และเสริ์ฟ คู่กับ เหล้าเกาหลีที่เรียกว่า “โซลจู “ นำท่านเดินทางสู่ย่านการค้า“ทงแดมุน” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมือง โบราณ ทางทิศตะวันออก ท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี้ อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงน่อง ถุงเท้า ผ้าพันคอ โดยท่านจะได้ สัมผัส กับ บรรยากาศการ ช็อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้ จริง จากนั้นนำท่านสู่โรงแรมทีพัก ณ SEOUL LRISURE /CO-OP RESIDENCE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน วันที่สี่ บลุเฮ้าท์-พระราชวังเคียงบ๊อก-พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง-ศุนย์โสม-

โรงถ่าย ภาพยนตร์ตำนานจอมเทพกษัตริย์- ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทาง ผ่านชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดี คนปัจจุบัน โน มู เฮียน (ระหว่างแล่นผ่านไม่อนุญาตถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ) จากนั้นนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงาม ของภูเขาหัวรูปมังกร และวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดของกรุงโซลชม พระราชวังเคียงบ๊อก ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ใน อดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมาก ในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามา บุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้าง หมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ ในตำแหน่ง เดิม และท่านถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางน้ำ เคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงาน สโมสรสันนิบาตต่างๆสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง จากนั้นนำท่าน เข้สู่ พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง รับทราบประวัติ ความเป็นมาของคน เกาหลีตั้งแต่ ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน ผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง ซึ่งท่านจะได้รับการซึมซับวิถีชีวิตที่แสดงถึงประเพณี วัฒนธรรม และธรรมเนียม ต่างๆที่ผ่านมากว่า 5000 ปี จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ศูนย์จำหน่ายโสม ซึ่งทางรัฐบาลรับรองคุณภาพ ว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพที่สุด เนื่องจากประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่มีศูนย์โสมโลกตั้งอยู่ โสมเกาหลี จึงได้รับการยอมรับ และพัฒนาทั้งในด้าน คุณภาพและบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และมีราคาถูกกว่า เมืองไทยหลายเท่าให้ท่าน ได้ซื้อกลับไปฝากคนทางบ้าน และคนที่ท่านรัก เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร OSAM “พลูโกกิ”หมูกระทะ เป็นหมูไลด์ชิ้นบางๆ หมักด้วยซอส แล้วนำมาย่างบนกระทะ รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ มีน้ำซุปสาหร่าย กะหล่ำปลี และหอมหัวใหญ่ นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองยางจู เพื่อไปตามรอยภาพยนตร์ชื่อดังของเกาหลี โรงถ่ายภาพยนตร์ TAE WANG SA SHIN KI STUDIO “ ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ ” ในอดีตเขาคือฮวางวุง โอรสแห่งสวรรค์ผู้สุขุมและเยือกเย็น ผู้ถูกส่งมาเพื่อปกป้องโลก อีกสองพันปีต่อมาเขากลับมาเกิดใหม่โดยถือกำเนิดขึ้นใน วันที่ดวงดาวแห่งราชา ปรากฎ ผู้ที่ชะตากำหนดให้เขาเกิดมาเป็นมหากษัตริย์แห่งตำนานทัมต๊อกหรือพระเจ้ากวางแกโตมหาราช แห่งอาณาจักรโกคูรยอ หรือราชาแห่งจูชินผู้ซึ่งสืบสายเลือดมาจากมหาเทพ โดยที่ภารกิจในฐานะราชาแห่งจูชิน คือ การค้นหาและครอบครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในตำนาน ซึ่งจะช่วยคลายปมปริศนาแห่งชะตากรรมที่ผูกพันกันมาแต่ชาติภพก่อนต่อจากนั้นนำท่านสู่ดิวตี้ฟรี สินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านค้าปลอดภาษีของนักท่องเที่ยว ของกรุงโซล พบสินค้าหลากหลายชนิดยี่ห้อ อาทิ หลุยส์วิตอง พราด้า เฟอร์รา กาโม่ กุชชี่ ชาแนล เอสเตลอเดอร์ คลีนิกซ์ ลังโคม รวมทั้งสินค้า แบรนด์เนมท้องถิ่นยี่ห้อดัง อาโมเร่ เครื่องสำอางดังของเกาหลี ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ข้าวอบหม้อดิน + หม้อไฟเกาหลี (BIBIMPUB + STEAMBOAT) ซึ่งประกอบด้วยข้าว ผักต่างๆ ที่อยู่ ในหม้อดินร้อนๆ ซึ่งด้านบนจะมีไข่ ว่างไว้ ทานคู่กับ หม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลซ์ เห็ดสด ผักสดต่างๆ น้ำซุป และเส้นอุด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน หลังจากนั้นนำท่านสู่ตลาดช้อปปิ้งชื่อดัง ตลาดเมียงดง (Myeong-dong Street) สยามสแควร์เกาหลี ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมสินค้าแฟชั่นชั้นนำต่างๆของชาวเกาหลี อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื
่องสำอางดังๆ ของเกาหลี เครื่องใช้เครื่องประดับ รองเท้า เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก ณ SEOUL LRISURE /CO-OP RESIDENCE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน วันที่ห้า วัดโชเกชา-ช้อปปิ้งย่านว้ฒนธรรมอินซาดอง-จุดชมวิวนัมซาน-โรงงาน พลอย สีม่วง

– ซุปเปอร์มาร์เก็ต-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเดินทางสู่ “วัดโชเกซา” วัดสำคัญในทางพระพุทธศาสนาแห่งเดียวใจกลางเมืองกรุงโซล (วัดส่วนใหญ่ของเกาหลีจะอยู่ตามหุบเขา เชิงเขา) สร้างขึ้นในปี 1910 เป็นวัดใหญ่เพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง และในปี 1936 ได้กลายเป็นวัดศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายโซเก เป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ภายในศาลาจะเป็นที่ตั้งขององค์พระประธาน และพระพุทธรูปน้อยใหญ่ภายในวัดยังมีต้นสนที่นำมาจากเมืองจีน ซึ่งมีอายุกว่า 500 ปี ใกล้ๆ กับวัด จะมีร้านสังฆภัณฑ์มากมายตั้งอยู่ แวะเยี่ยมชมความงดงามและสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไปยังย่านอินซาดง สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีแบบเกาหลีในใจกลางเมือง ซึ่งมีทั้งห้องแสดงงานศิลปะ ร้านขายเครื่องแกะสลักแบบพี้นเมือง ร้านขายวัตถุโบราณ ภัตตาคารและโรงน้ำชาตามแบบเกาหลี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ตัองการพบกับวัฒนธรรมเกาหลี แบบดั้งเดิม (ในช่วงเสาร์-อาทิตย์นั้น อินซาดงจะเป็นเขตปลอดยานพาหนะและมีตลาดนัดขายของเก่า เครื่องประดับ งานศิลปะและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก จุดชมวิวนัมซาน ตั้งอยู่บนเนินเขานัมซาน และเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งกรุงโซลซึ่งเป็นจุดชมวิว และสวนสำหรับออกกำลังกายและพักผ่อน ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับทิวทัศน์ ชมสวนพฤกษชาติ สวนสัตว์เล็กๆบริเวณนี้ได้ SEOUL TOWER ตั้งอยู่บริเวณเขานัมซานเมื่อขึ้นไปบนหอคอยโซลเราจะใช้กล้องส่องดูทัศนียภาพของกรุงโซลอย่างชัดเจน บนนั้นยังมีหมู่บ้านมีหมู่บ้านพื้นเมือง และที่บนสุดของหอคอยยังมีหอดูดาวและภัตตาคารหมุนได้รอบ และที่ฐานหอคอยก็คือศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจองสวนสัตว์เล็กๆสวนพฤกษชาติ ห้องสมุด อาคารอนุสรณ์ ผู้รักชาติ อัน ชุงกุง สวนสำหรับออกกำลังกาย และเดินพักผ่อนหย่อนใจ การขึ้นไปเขานัมซานก็สามารถทำ ได้ง่ายโดยง่าย โดยการใช้วิธีเดินขึ้นตามบันไดผ่านสวนพฤกษศาสตร์นัมซาน ไปทางศาลปาลกั๊กจอง ขึ้นไปจนถึงหอคอย WORLD STADIUM เป็นสนามที่ใช้สำหรับเปิดอย่างเป็นทางการ ของฟุตบอลโลก เกาหลี –ญี่ปุ่น 2006 ซึ่งสร้างใหม่บรรจุคนได้ถึง 60,000 คน จะได้ชมความทันสมัย พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกฟุตบอลโลก 2002 ซึ่งเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมกับญี่ปุ่น เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) นำท่านไปยังโรงงานพลอยสีม่วง ANETGTEST FACTORY ชมพลอย นำโชคของเกาหลี ซึ่งมีแหล่งกำเนิดใน ประเทศเกาหลี คนเกาหลีมีความเชื่อว่าเป็นพลอยนำโชค นำความโชคดีมาสู่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (เพื่อละลายเงินวอน) มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล และของที่ระลึกต่างๆ ในราคาพิเศษซื้อ 5 แถม 1 พร้อมบริการแพ็คสัมภาระฟรี!! 17.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ TG365 (บริการอาหารบนเครื่อง)

23.35 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ…

หมายเหตุ **ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า