ทัวร์อเมริกาตะวันออก 9 วัน 7 คืน (CX)

08.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช้า เดินทางสู่ เมืองฟิลลาเดลเฟีย  นำชมเมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุด ในอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา  ชมระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell สัญลักษณ์ของการตั้งประเทศ ชมหอแห่งเสรีภาพ Independence Hall สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ ชื่อว่า “สหรัฐอเมริกา” (UNITED STATE OF AMERICA) เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทุกท่านเดินทางไป Woodbury Outlets วู้ดเบอร์รี่ เอาท์เล็ท แหล่งช้อปปิ้ง ที่ดีที่สุดในอเมริกา โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ และสินค้าก็มีคุณภาพดี ตั้งแต่ทั่วไป จนถึงแบรนเนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporia, Armani และอื่นๆอีกมากมาย เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าพักโรงแรม Holiday Inn Soho หรือเทียบเท่า