ทัวร์อินโดนิเซีย บันดุง จาร์กาต้าร์ 4 วัน 3 คืน บันดุง ปารีสแห่งชวา น้ำพุร้อนสุบัง ภูเขาไฟทังสุบัน

วันเดินทาง : วันที่ 6-9, 27-30 มิ.ย. 52 วันที่ 4-7, 25-28 ก.ค. 52 วันที่ 8-11, 22-25 ส.ค. 52 วันที่ 19-22, 26-29 ก.ย. 52 วันที่ 10-13, 24-27 ต.ค. 52 วันที่ 14-17, 28-1 พ.ย. 52 วันที่ 5-8, 26-29 ธ.ค. 52

** (ยกเว้นช่วง เทศกาล ราคาโปรดสอบถาม) **