>>>ทัวร์ล่องแพพะโต๊ะ ล่องเรือชมหิ่งห้อย

05.00 น. รับท่านที่จุดนัดหมายเดินทางสู่ จ. ชุมพร นำท่านล่องแพพะโต๊ะ นั่งรถท้องถิ่นสู่บริเวณ ต้นน้ำ สนุกสนานล่องแพ ท่ามกลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ผ่านสวนผลไม้ ไร่กาแฟ ได้รสชาติกับการ เจียวไข่ด้วยใบตอง หอมกรุ่นหุงข้าวในกระบอกไม้ไผ่ สัมผัสสายน้ำเย็นชุ่มฉ่ำ แล้ว เดินทางเข้าที่พัก ชุมพรคาบาน่า ยามค่ำคืน เชิญท่านนั่งเรือ ชม หิ่งห้อย ทอแสงระยิบระยับ จับตันลำพู สวยงามประทับใจ

วันที่สองของการเดินทาง

สดชื่นสบายๆหน้าที่พัก หาดทุ่งวัวแล่น เดินทางไปสักการะกรมหลวง ชุมพร ณ. หาดทรายรี เดินทางไปชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าโกงกาง ในวนอุทยาน ปราณบุรี อาหารค่ำที่ริมน้ำแม่กลอง กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 20.30 น.