ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 3 วัน 2คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)

รายละเอียด :
วันแรก กรุงเทพ – สนามบิน KLIA กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ ( – / – /- ) 07.05 น. เหริฟ้า จากกรุงเทพฯสู่กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD 3571 BKK KUL 07:10 – 10:15) กรุณาเช็คอินก่อนเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง // เวลาประเทศมาลาเซีย เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 10.20 น. เจ้าหน้าที่รอรับคณะ เดินทางถึง สนามบิน KLIA (กัวลาลัมเปอร์) ผ่านพิธีตรวจคนเข้า เมือง นำคณะเที่ยวชม เมืองกัวลาลัมเปอร์ นครหลวงที่เจริญรุ่งเรือง และเป็นเมืองหลวง ของสหพันธรัฐมาเลเซียเป็นศูนย์กลางที่สำคัญทางพาณิชยกรรม การเมือง และแหล่ง บันเทิงต่างๆ เป็นนครที่ห้อมล้อมด้วยสวนดอกไม้นานาพันธุ์ เที่ยวชมสถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย คือ ดาตารันเมอเดอก้า (จัตุรัสแห่ง อิสรภาพ) ซึ่งสถานที่แห่งนี้ธงชาติอังกฤษได้ถูกชักลงครั้งสุดท้ายเมื่อมาเลเซียได้รับ เอกราชคืนจากอังกฤษ เมื่อวันที่ 31 สิหาคม 2500 ดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่ตั้ง ของเสาสูง 100 เมตร ซึ่งเป็นเสาธงที่สูงที่สุดในโลก เปรียบเสมือนท้อง สนามหลวงของมาเลเซีย, อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัดซึ่งอดีตเคยเป็นสถานที่ทำงาน ของรัฐบาลอังกฤษก่อนที่จะเปลี่ยน มาเป็นศาลสูงของมาเลเซียในปัจจุบัน, พระราชวัง อิสตาน่าอันเป็นที่ประทับของ พระมหากษัตริย์มาเลเซีย นำท่านถ่ายรูปตรงด้านหน้า พระราชวังคู่กับทหารม้า และมหาดเล็กรักษาพระองค์, อาคารคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก [PETRONAS TWIN TOWER] สูง 452 เมตร ผ่านชมทัศนียภาพของกรุงกัวลาลัมเปอร์ เช่น หอคอยเคแอลทาวเว่อร์ หอคอยที่สูงอันดับ 4 ของโลก (สูง 421 เมตร) มัสยิดประจำชาติ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ จากนั้นคณะเดินทางสู่เก็นติ้งไฮ แลนด์ 18.30 น. คณะเดินทางถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสะดวกปลอดภัย และมีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อนาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและ อากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติไปด้วย) นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม เฟิสต์ เวิลด์ อาหารเย็นตามอัธยาศัย (ไม่รวมราคาในรายการ) จากนั้นนำท่านอิสระหรือเข้าชมบ่อนคาสิโนระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ) สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล ฯลฯ (ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรี แต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ห้ามเข้า)

วันที่สอง เก็นติ้งไฮแลนด์ – สวนสนุก ทิมปาร์ค (เช้า / – / -)

07.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (1) 10.00 น. อิสระกับกิจกรรมต่างๆบนเก็นติ้งไฮแลนด์ อาทิเช่น สวนสนุกทิมปาร์ค มีเครื่องเล่นมากมายมากกว่า 40 ชนิด จัดว่าใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย ทั้งสวนสนุก IN – DOOR (สวนสนุกในร่ม) , Out – DOOR ( สวนสนุก – กลางแจ้ง) เช่น เทอร์โบ ดร๊อป ลองวาดภาพวาสตกลงจากที่สูงกว่า 185 ฟุต สู่พื้นดินในเวลาน้อยกว่า 5 นาที , แกรนด์ฟรีโกคาร์ต – การประลองความเร็วโกคาร์ต พิเศษซึ่งการวิ่งเร็วเป็นหลักสำคัญ (ไม่รวมราคาในรายการทัวร์) หรือเปลี่ยนบรรยากาศ ไปที่ FIRST EORLD PLAZA สัมผัสความเย็นของหิมะที่ SNOW WORLD เมืองหิมะ , RIPLEY’S BELIVE OR NOT เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการกว่า 500 ชนิด ที่หาชมได้ยาก, บ้านผีสิง, ภาพยนตร์ 3 มิติ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, ตู้เกมส์ เป็นต้น (ไม่รวมราคาในรายการทัวร์) หรือ ช้อปปิ๊งสินค้าแบรนเนมดัง

ที่ลดกระหน่ำราคาตลอดปี เข้าพักโรงแรม เฟิสต์เวิลด์

วันที่สาม ส่งสนามบิน KLIA – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) (เช้า / – / – )

08.00 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม ( 2 ) จากนั้นเพลิดเพลิน กับบรรยากาศแบบเมืองในหมอก สายลมและแสงแดด จนกระทั่งถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางลงจากเก็นติ้ง ไฮแลนด์ เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD 3574 KUL BKK 20:55 – 21:55) 21.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพ พร้อมความระทับใจ

(โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็น สำคัญ)