ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน

รายละเอียด :
วันที่แรก หาดใหญ่ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตตราจาย่า – ช้อปปิ้งฯ 07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการของศุลกากรของประเทศมาเลเซียที่ด่านบูกิตคาอีตั๊มผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม ซึ่งเป็นทางผ่านดูทัศนียภาพที่สวยงามตามเส้นทาง 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ระหว่างหลังจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก ” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ ที่สวยงามตระการตา ชมทัศนียภาพสองข้างทางหลังจากนั้นมุ่งสู่ “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี(ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่าน ดร.มหาธีร์ มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม พุทรี ปาร์ค แถวโรงแรมจะใกล้กับห้างฯร้านค้าต่างๆสามารถเดินออกมาช้อปปิ้งเดินเล่นได้

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งฯ – เก็นติ้งไฮแลนด์ – สวนสนุกบนเก็นติ้ง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลาง ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร,ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคาร สุลต่าลอับดุลซาหมัด ,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์ เชิญท่านถ่ายภาพ เก็บไว้เป็นที่ระลึก ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWINTOWER ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก ( ปิโตนาส 452 ม. ) รถไฟลอยฟ้ารอบเมือง 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านแวะ ร้านช็อกโก้แลต แวะถ่ายภาพคู่กับตึกคู่แฝด ( TWIN TOWER )เก็บไว้เป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ห้างตึกคู่แฝด หรือ KLCC ภายในจะมีสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนม ชั้นนำมากมายระหว่างทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี ซึ่งเป็นทางผ่านดูทัศนียภาพที่สวยงามตลอดเส้นทาง จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ( SKY WAY ) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น ( โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย ) หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เฟิสต์เวิลด์ 17.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย หลังจากนั้นไกด์นำท่านเข้าสู่บ่อนคาสิโนระดับชาติ ไดัรับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล็อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัตคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า ฯลฯเป็นต้น ( การแต่งกาย ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า ) **ขอให้ท่าน โชคดีกับการเสี่ยงโชค** เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สาม เก็นติ้งฯ – อีโปร์ – ด่านจังโหลน – ส่งคณะฯหาดใหญ่

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งฯ มุ่งหน้าสู่ด่านจังโหลน ระหว่างทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ระหว่างทางนำท่านแวะนมัสการองค์พระยูไล , เจ้าแม่กวนอิม และ พระสังขจายอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก 19.00 น. ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการ ตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับถึง ม.ทักษิณโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ ( โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ – สวนสนุกบนเก็นติ้งฯ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตตราจาย่า – ช้อปปิ้งฯ ซิตี้ทัวร์ 3 วัน 2 คืน