ทัวร์มาเลเซีย กัวลา เก็นติ้ง เมืองใหม่ปุตรา ซาฟารี คาลนิวัลโชว์ 4 วัน 3 คืน

รายละเอียด :

วันแรก กรุงเทพฯ – KLIA – เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 09.50-12.15 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์ M สาย การบิน Malaysia Airline [MH] 11.05-14.15 น. เดินทางสู่ กัวลาลัมเปอร์ โดย Malaysia Airline เที่ยวบิน MH 785 / 789 ( บริการอาหารบนเครื่อง) 14.10-17.20 น. ถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ [KLIA] ประเทศมาเลเซีย (เวลามาเลเซียเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.) ผ่านตรวจคนเข้าเมืองและประทับตราหนังสือเดินทางแล้ว ขึ้นรถปรับ อากาศเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัย ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY ระยะทาง 3.4 ก.ม. สู่ยอดเขา “ เก็นติ้ง ไฮแลนด์” ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต เข้าที่พัก FIRSTWORLD HOTEL, GENTING อาณาเขตทั้งหมดเรียกว่า “ เก็นติ้ง ซิตี้” นครที่ไม่เคยหลับใหล จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเกมส์การเสี่ยงโชคนานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็ค แจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู้ ฯลฯ บริการตลอด 24 ช. ม. หรืออิสระให้ท่านใช้สิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆ ภายใน GENTING HIGHLAND อาทิ โชว์ระดับโลก, ช้อปปิ้ง FIRSTWORLD PLAZA, ดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดสปาและแผน โบราณ, สวนสนุก Theme Park อีกมากมาย แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย คาสิโน แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก , รองเท้าหุ้มส้นและไม่นุ่งขาสั้น / บนเก็นติ้ง 14-22 องศา ควรเตรียมเสื้อแจ็คเกตไปด้วย *

วันที่สอง เก็นติ้ง ไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ – เมืองใหม่ปุตราจาย่า เอฟาโมซา รีสอร์ท

08.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม ( มื้อที่ 1) กับบรรยากาศเย็นสบายบนยอด เขาเก็นติ้ง 09.00 น. เดินทางสู่ “ กรุงกัวลาลัมเปอร์” เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย ชมจตุรัสเมอร์เดก้า( ลาน แห่งอิสรภาพ) ที่ทุกๆ วันชาติ ของมาเลเซียชาวมาเลเชีย จะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลอง และมีงานรื่นเริงกัน ที่มีเสาธงที่สูงที่สุดในโลก 100 เมตร ซึ่งธงชาติอังกฤษได้ถูกลดลง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย, อาคาร สุลต่าน อับดุลซามัคที่สร้างแบบอาหรับมอริสที่สวยงาม ชมอนุสาวรีย์แห่งชาติที่สร้าง เป็นที่ระลึกแก่ทหารหาญที่ปราบคอมมิวนิสต์ในมาเลเซีย, พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า, K.L.TOWER ซึ่งสูงอันดับ 4 ของโลก ตลอดจนช้อปปิ้งสินค้า อาทิ ผ้าบาติก, ช็อคกา แลต, ขนมต่างๆ บ่าย เดินทางสู่ เมืองใหม่ “ ปุตราจาย่า” หรือเมืองหลวงในอนาคตของมาเลเซีย ที่สร้างขึ้น เพื่อลดปัญหาจราจรของกัวลาลัมเปอร์และเมืองที่เติบโตขึ้นทุกวัน รองรับการขยายตัว ของเมืองหลวงในอนาคต โดยย้ายสถานที่ทำงานข้าราชการทั้งหมดมารวมกันเป็นตึก ขนาดใหญ่ พร้อมสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ ชมมัสยิดสีชมพู, ที่ทำงานภาครัฐ ตลอดจนที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างอย่างเป็นระเบียบซึ่งห่างจากเมืองหลวงเดิมเพียง 50 ก. ม. 16.00 น. เดินทางสู่รัฐมะละกา บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2 ) แล้ว เข้าสู่ที่พัก A’FAMOSA RESORT, Malacca

วันที่สาม เอฟาโมซา รีสอร์ท – เวิลด์ซาฟารี – เมืองมะละกา – คาวบอยทาวน์ – หนัง 4 มิติ – คาลนิวัล โชว์

08.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม ( มื้อที่ 3) หลังอาหารเข้าสู่โลกของสัตว์ป่า “A’FAMOSA WORLD SAFARI” ชมชีวิตของสัตว์ที่หาชมได้ยากอย่างใกล้ชิดและการ แสดงของสัตว์แสนรู้มากมาย อาทิ Bird Show, Monkey Island, Safari Truck Adventure Ride, Multi-Animal Show, Wild Wild West Show เป็นต้น กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสวนน้ำ “เอฟาโมซา วอเตอร์เวิร์ด” กับเครื่องเล่นทางน้ำมากมาย ไม่ว่านะเป็นสวนน้ำที่มีขนาดใหญ่ 20 เอเคอร์ ที่มีทั้งคลื่นทะเลจำลอง, ชายหาดจำลอง, สวนน้ำวนที่ยาวที่สุดในโลก Lazy River , สไลด์เดอร์ความเร็วสูง ฯลฯ 19.00 น. บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) จากนั้นให้ท่านได้ร่วมสัมผัสกับชีวิตแบบตะวันตกที่ “Cowboy Town” สัมผัสบรรยากาศเมืองจำลองแบบคาวบอยพบกับ อินเดียนแดง, คาวบอย, โชว์คาลนิวัล, ดิสโก้เธค, สวนสนุกกลางคืนและการแสดงพลุ ตลอดจน “ โรงหนัง 4 มิติ” แห่งเดียวในมาเลเซีย.. พักที่ A’FAMOSA RESORT, Malacca (คืนที่ 2)

วันที่สี่ เอฟาโมซา รีสอร์ท – เมืองเก่า มะละกา – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – สนามบิน สุวรรณภูมิ

08.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 6) จากนั้นเดินทางสู่เมือง “ มะละกา” เมืองหลวง แรกและเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศมาเลเซีย ย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วย ร่องรอยอารยะธรรมตะวันตก ที่เมื่อตะวันตกพบตะวันออก ที่ซึ่งชาวยุโรปเดินทางมา เอเชีย ต้องจอดเรือค้าขายที่ช่องแคบมะละกา ก่อนเดินทางต่อไปสู่ประเทศใน คาบสมุทรแปซิฟิก อาทิ ฮ่องกง เกาหลี จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น ชมดัชท์สแควร์, วิหาร St.Paul, ป้อมปืนโปรตุเกส “ เอฟาโมซ่า” ในยุคล่าอาณานิคม เมื่ออดีต 400 ปีมาแล้ว ถ่ายรูปกับเรือสินค้าโบราณจำลองจากตะวันตก ประวัติศาสตร์ของมาเลเซียซึ่งเคยอยู่ ภายใต้การปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มาก่อน 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) จากนั้นเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ เช็คสัมภาระ รับตั๋วเครื่องบิน มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ต่อที่ภายในบริเวณสนามบิน ตรวจเช็คสัมภาระ รับตั๋วเครื่องบิน 15.15-17.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบิน MH 782/MH 780

16.20-18.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ