ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง ไฮแลนด์ – สวนสนุกธีมปาร์ค บูกิตติงกี้ – ตึกแฝด – ล่องเรือปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์(ประเทศมาเลเซีย) – เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 09.50-12.15 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์ M สาย การบิน Malaysia Airline [MH] 11.05-14.15 น. เดินทางสู่ กัวลาลัมเปอร์ โดย Malaysia Airline เที่ยวบิน MH 785 / 789( บริการอาหารบนเครื่อง) 14.10-17.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ [KLIA] ผ่านตรวจคนเข้าเมือง และ ประทับตราหนังสือเดินทางแล้ว…… เดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY ระยะทาง 3.4 ก.ม. สู่ยอดเขา “ เก็นติ้ง ไฮแลนด์” ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต เข้าที่พัก FIRSTWORLD HOTEL, GENTING อาณาเขตทั้งหมดเรียกว่า “ เก็นติ้ง ซิตี้” นครที่ไม่เคยหลับไหลจากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเกมส์การเสี่ยงโชค นานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู้ ฯลฯ บริการตลอด 24 ช. ม. หรืออิสระให้ท่านใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายใน GENTING HIGHLAND อาทิเช่น ชมโชว์ระดับโลกที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความเพลิดเพลิน, ช้อปปิ้ง FIRSTWORLD PLAZA, ดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผน โบราณ, สวนสนุก Theme Park อีกมากมาย แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

คาสิโน แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก, รองเท้าหุ้มส้นและไม่นุ่งขาสั้น / บนเก็นติ้ง 14-22 องศา ควรเตรียมเสื้อแจ็คเกตไปด้วย

วันที่สอง เก็นติ้ง – บูกิตติงกี้ – กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้ง – สวนสนุก ธีมปาร์ค

เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 2) กับบรรยากาศเย็นสบายบนยอดเขา 09.00 น. เดินทางสู่รีสอร์ทหรูแบบฝรั่งเศส “ บูกิตติงกี้ รีสอร์ท” นำชมเมืองจำลองถนนขึ้นชื่อของ ฝรั่งเศส “ ถนนชองเอริเซ่” แล้วชมสวนแบบญี่ปุ่นและฟาร์มกระต่ายที่อยู่บนยอดเขาสูง จากนั้นเดินทางสู่เมืองหลวงมาเลเซีย 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3 ) หลังอาหารเที่ยวชม “ กรุงกัวลา ลัมเปอร์” อาทิ เปโตรนัส ทวินทาวเวอร์ ซึ่งเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วย งบประมาณการก่อสร้างกว่า 20,000 ล้านบาท ยอดตึกสูง 451.9 เมตร, พระราชวัง กษัตริย์ “ อีสตาน่า ไนการ่า”, ตึกสุลต่านอับดุลซามัค, ลานเมอร์เดก้าแสควร์, อนุสาวรีย์แห่งชาติ พร้อมถ่ายรูปสถานที่ต่างๆ ไว้เป็นที่ระลึก แล้วให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ของที่ระลึกจากมาเลเซีย อาทิ ผ้าบาติก, ช็อคกาแลต และสินค้าแบรนด์เนมจาก ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ Sugai Wang Plaza, Lot 10, Suria KLCC 18.00 น. สมควรแก่เวลา เข้าสู่ที่พัก FIRSTWORLD HOTEL, GENTING HIGHLAND เป็นคืนที่ 2 อิสระให้ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเชิญเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ จุดชม วิวต่างๆ ของ “ เก็นติ้ง ซิตี้” นครแห่งความบันเทิง พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ สิ่งก่อสร้างจำลอง อาทิ หอไอเฟลจากฝรั่งเศส , เทพีเสรีภาพของอเมริกา ตลอดจนเรือ กอนโดล่าจากเวนิส เป็นต้นหรือเชิญเสี่ยงโชคภายในบ่อนคาสิโนหรูหรา ที่จัดว่าใหญ่

และทันสมัยที่สุดในเอเชีย

วันที่สาม เก็นติ้ง ไฮแลนด์ – เมืองใหม่ปุตราจาย่า – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – สนามบิน สุวรรณภูมิ เช้า จิบกาแฟยามเช้า บริการอาหารเช้าแบบบุปเฟ่ต์ ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) อำลาเก็นติ้ง นำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ “ ปุตราจาย่า” หรือเมืองหลวงใน อนาคตของมาเลเซีย สร้างขึ้นเพื่อลดปัญหาจราจรของกัวลาลัมเปอร์และเมืองที่เติบโต ขึ้นทุกวัน รองรับการขยายตัวของเมืองหลวงในอนาคต โดยย้ายสถานที่ทำงาน ข้าราชการทั้งหมดมารวมกันเป็นตึกขนาดใหญ่ พร้อมสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างเป็น ระบบ นำชมมัสยิดสีชมพู, ที่ทำงานภาครัฐ ตลอดจนที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างอย่าง เป็นระเบียบของประชาชนซึ่งห่างจากเมืองหลวงเดิมเพียง 50 ก. ม. 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) จากนั้นเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ เช็คสัมภาระ รับตั๋วเครื่องบิน มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ต่อที่ภายในบริเวณสนามบิน ตรวจเช็คสัมภาระ รับตั๋วเครื่องบิน 15.15-17.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย MALAYSIA AIRLINEเที่ยวบิน MH 782/780

16.20-18.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ