ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ซันเวย์ ลากูน ปุตราจาย่า 5 วัน 4 คืน – โดยสายการบิน Malaysia Airline [MH]

รายละเอียด :

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-KLIA-เอฟาโมซา รีสอร์ท-คางบอยทาวน์ – คาลนิวัลโชว์ 09.50-12.15 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์ M สาย การบิน Malaysia Airline [MH] 11.05-14.15 น. เดินทางสู่ กัวลาลัมเปอร์ โดย Malaysia Airline เที่ยวบิน MH 785 / 789 ( บริการอาหารบนเครื่อง) 14.10-17.20 น. ถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ [KLIA] ประเทศมาเลเซีย (เวลามาเลเซียเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.) ผ่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว… ขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู่รัฐมะละกา เข้าสู่ที่พัก A’FAMOSA RESORT, Malacca 19.30 น. บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 1) จากนั้นให้ท่านได้ร่วมสัมผัสกับชีวิตแบบตะวันตกที่ “Cowboy Town” สัมผัสบรรยากาศเมืองจำลองแบบคาวบอยพบกับ อินเดียนแดง, คาวบอย, โชว์คาลนิวัล, ดิสโก้เธค, สวนสนุกกลางคืนและการแสดงพลุ ตลอดจน “ โรงหนัง 4 มิติ” แห่งเดียวในมาเลเซีย…

วันที่สอง เอฟาโมซา รีสอร์ท – เมืองเก่า มะละกา – เก็นติ้ง ไฮแลนด์ –สวนสนุก FIRSTWORLD PLAZA

08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 2 ) แล้วนำคณะเดินทางล่อง ใต้เข้าสู่รัฐมะละกา ซึ่งครั้งหนึ่งเคยตกอยู่ใต้การปกครองของฮอลันดา, โปรตุเกสและ อังกฤษ มาก่อน ชมโบสถ์คริสถ์ ,ตึกแสดนฮุย,St. Pual’s Church,ป้อมปืนเอฟาโมซา ฯลฯ กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ไฮ แลนด์ โดยกระเช้าลอยฟ้าที่ปลอดภัยซึ่งยาวเป็นระยะทางยาวถึง 3.4 ก.ม. เข้าสู่ที่พัก ที่ FIRSTWORLD HOTEL, GENTING HIGHLAND อาณาเขตทั้งหมดเรียกว่า เก็นติ้ง ซิตี้ นครแห่งความบันเทิงที่ไม่เคยหลับ เชิญท่านสนุกสนานกับสวนสนุกต่างๆ มากมาย ทั้งที่อยู่ในร่มและเครื่องเล่นที่อยู่กลางแจ้งหรือเชิญเสี่ยงโชคภายในบ่อนคาสิโนหรู ที่ จัดว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือ เชิญเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ จุดชมวิวต่างๆ ของ เก็นติ้ง ซิตี้ พร้อมถ่ายรูปที่ระลึกกับหอคอยไอเฟลจำลอง, อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ จำลอง, เรือกอนโดล่าจำลอง เป็นต้น (ไม่รวมค่าบัตรผ่านประตูและเครื่องเล่น) อิสระ เพลิดเพลินกับเกมส์เสี่ยงโชคนานาชนิด อาทิ รูเล็ต, บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, สล็อตแมช ชีน, ไฮโล ฯลฯ ซึ่งเปิดบริการตลอด 24 ช.ม. ให้ท่านได้เพลิดเพลิน ใช้สิ่งอำนวยความ สะดวกต่างๆภายในโรงแรม อาทิ โชว์ระดับโลกที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้ได้ เพลิดเพลิน, ห้างสรรพสินค้า FIRSTWORLD PLAZA, ดิสโก้เธค, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง, นวดแผนโบราณ , Theme Park, สวนสนุกในร่ม เป็นต้น* คาสิโน สุภาพบุรุษและ สุภาพสตรี แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก, สวมรองเท้าหุ้มส้นและไม่นุ่งขาสั้น ** บนเก็นติ้ง ไฮแลนด์ อุณหภูมิ 14-22 องศาเซลเซียส ควรเตรียมเสื้อแจ็คเกตกันหนาวไปด้วย **

วันที่สาม เก็นติ้ง ไฮแลนด์ – คาเมอรอน ไฮแลนด์

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 4) จากนั้นอำลา เก็นติ้ง ไฮ แลนด์ เดินทางสู่ คาเมอรอน ไฮแลนด์ กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ คาเมอ รอน ไฮแลนด์ บ่าย ระหว่างทางขึ้นเขา คาเมอรอน ไฮแลนด์ ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาและคนป่าซา ไก แล้วแวะเที่ยวชม น้ำตกอีสกานด้า, ทะเลสาบ, ไร่ใบชาที่ปลูกไว้ตลอดทิวเขาสุด สายตา และชิมสตอเบอร์รี่จากสวนที่ปลูกสดๆ ตลอดจนเลือกซื้อของที่ระลึกจากร้านค้า ต่างๆ ตลอดจนชิมชาอันลือชื่อของมาเลเซียและซื้อหาเป็นของฝาก 18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6 ) แบบสุกี้ สตรีมโบ๊ท จากนั้น เข้าสู่ที่พัก EQUATORIAL HOTEL, CAMERON HIGHLAND หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ – ซันเวย์ ลากูน รีสอร์ท

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 7) หลังอาหาร เดินทางสู่เมือง หลวงของมาเลเซีย กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8 ) หลังอาหารนำชมเมืองหลวง “ กัวลาลัมเปอร์” อาทิ ตึกแฝดเปโตรนัส ซึ่งเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยงบประมาณการก่อสร้างกว่า 20,000 ล้านบาท ยอดตึกสูงถึง 452 เมตร , พระราชวังกษัตริย์ “ อีสตาน่า ไนการ่า”, อาคารสุลต่านอับดุลซามัค, ลานเมอร์เดก้าแสควร์, หอคอย เคแอล ทาวเวอร์ พร้อม ถ่ายรูปสถานที่ต่างๆ เป็นที่ระลึก ช้อปปิ้งสินค้าและของที่ระลึกจากมาเลเซีย อาทิ ผ้า บาติก นาฬิกาปลอดภาษี เป็นต้น บ่าย เดินทางสู่ “ ซันเวย์ ลากูน รีสอร์ท” ธีมปาร์คชั้นนำของรัฐเซอลังงอร์กับบริการสวนน้ำ และสวนสนุกชั้นนำระดับโลก เช็คอินเข้าที่พักโรงแรม PYRAMID TOWER, SUNWAY LAGOON จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายจากสวน สนุกธีมปาร์ค และสัมผัสสะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุดในโลกที่สูงจากพื้นกว่า 100 เมตร ตลอดจนสวนน้ำกับการโต้คลื่นยักษ์และชายหาดทะเลจำลองขนาดใหญ่ให้ได้ พักผ่อนกับวันหยุดพักผ่อน ของท่าน (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเข้าสวนน้ำและสวนสนุก) สำหรับท่านที่ไม่เข้าธีมปาร์คก็สามารถที่จะเลือกช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากร้านค้ากว่า 200 ร้านค้าภายในบริเวณ “ ซันเวย์ ปิรามิด” กับห้างสรรพสินค้าที่สร้างและภัตตาคาร มากมายที่ตบแต่งสไตล์แบบอียิปต์โบราณ (อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย)

วันที่ห้า ซันเวย์ ลากูน รีสอร์ท – เมืองใหม่ ปุตราจาย่า – KLIA – สนามบินสุวรรณภูมิ

08.00 น . บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9 ) นำคณะเดินทางสู่เมืองใหม่ “ ปุ ตราจาย่า” หรือเมืองหลวงในอนาคตของประเทศมาเลเซีย สร้างขึ้นเพื่อลดปัญหาทาง การจราจรของกัวลาลัมเปอร์ และเมืองที่กำลังเติบโตขึ้นทุกวัน เพื่อรองรับการขยายตัว ของเมืองหลวงในอนาคต โดยเริ่มย้ายสถานที่ทำงานของข้าราชการต่างๆ ทั้งหมดมา รวมกันเป็นตึกรวมขนาดใหญ่ พร้อมสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างเป็นระบบ ชมมัสยิดสี ชมพู, ที่ทำงานภาครัฐบาล ตลอดจนที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างอย่างเป็นระเบียบของ ประชาชนมาเลเซีย ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงเดิมเพียง 50 กิโลเมตรเท่านั้น… กลางวัน บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารของรีสอร์ท (มื้อที่ 1 0 ) จากนั้นเดินทางถึงสนามบิน นานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ K.L. INTERNATIONAL AIRPORT [KLIA] ตรวจเช็ค สัมภาระและรับตั๋วเครื่องบิน 15.15- 17.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบิน MH 782 /MH 780

16.20- 18.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ