ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 4 วัน 3 คืน

มาเก๊า … ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ มีภาพความงามแห่งศิลปะวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกให้ได้ชื่นชม และยังมีมนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน กว่าจะเป็นชื่อ “มาเก๊า” มีที่มาจาก “อาม่า” องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ศักดิ์สิทธิ์ …….ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า “อาม่า” มีพระนามเดิมว่า “หลิงม่า” หญิงสาวชาวฟูเจี้ยนที่วันหนึ่งเธอต้องการข้ามฝั่งมายังคาบสมุทรดอกลิลลี่ขาว หรือ “เอ้าเหมิน” ตามชื่อในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากับเรือของชาวประมงชราคนหนึ่งซึ่งเป็นเพียงเรือลำเล็กๆ ที่ยอมให้หลิงม่า โดยสารมาด้วย ในระหว่างที่เรือล่องอยู่กลางทะเล เกิดมีพายุขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้เรือหลายลำต้องอับปาง แต่ด้วยปาฏิหาริย์ในคำสั่งฟ้าของหลิงม่าทำให้เรือที่เธอโดยสารมา เข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัย ทันทีที่หลิงม่า ก้าวเท้าขึ้นสู่ฝั่ง เธอก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าและหายลับไป ชาวประมงทั้งหลายต่างเชื่อกันว่าเธอ คือ องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล นับตั้งแต่นั้นดินแดน แห่งนี้ก็ได้รับการขนานนามว่า “อ่าวของ อาม่า” หรือ “อา-หม่า-เกา” ที่เพี้ยนเสียงมาเป็น “มาเก๊า” จูไห่ … เมืองจูไห่ ที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของจีน เป็นเมืองใหม่ที่มีทิวทัศน์สวยงาม ในช่วงหลายปีมานี้ เมืองจูไห่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศในฐานะที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองอุทยานและเมืองสะอาดตัวอย่างเป็นต้น เมื่อปี 1998 ศูนย์วิจัยศึกษาการอยู่อาศัยของมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ได้มอบรางวัล “แบบอย่างเมืองดีเด่นด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโลก” ให้แก่เมืองจูไห่ ในช่วงปีหลังๆ มานี้ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ เมืองจูไห่จึงได้ ดึงดูดบุคลากรจำนวนมากจากท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศและ

ต่างประเทศให้ไปร่วมพัฒนาที่เมืองจูไห่มากขึ้น วิถีชีวิตของชาวเมืองจูไห่จึงมีเอกลักษณ์ที่หลากหลาย

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานมาเก๊า

19.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ S สาย การบิน Air Macau (NX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ข้อแนะนำ ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุ ภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ ดังกล่าวควร ใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียว เท่านั้น 21.30 น. บินลัดฟ้าสู่มาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ NX 881 01.25 น. เดินทางถึงมาเก๊า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ดินแดนสองวัฒนธรรม จีนและโปรตุเกส ปัจจุบันมาเก๊าถือว่าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตรกม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า เกาะไทปา เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่าง คาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า- ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. พาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม GRAND WALDO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง มาเก๊า – ซากประตูโบสถ์เซ็นต์ปอล – วัดอาม่า – เยี่ยมชม The Venetian – เมืองจูไห่

เช้า อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ที่ห้องอาหารของโรงแรม คืนห้องพักตามเวลานัดหมายและ เตรียมพร้อมสัมภาระส่วนตัว พาค้นพบมนต์สเน่ห์ยุโรปในเอเชีย พาชม “ซากประตูโบสถ์เซ็นต์ปอล” สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรก ของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม นมัสการเจ้าแม่ทับทิม หรือ “วัดอาม่า” ที่สร้างในปลายสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสถานที่ที่เก็บหลักศิลาจารึก ที่มีอายุกว่า 600 ปี สร้างเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล ภายในมีศาลเจ้า และก้อนหินขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสำเภาโบราณ เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าบริเวณนี้ คือจุดแรกที่เจ้า แม่อาม่าย่างเท้าก้าวขึ้นสู่ผืนแผ่นดินมาเก๊า บริเวณด้านหน้าวัดมีรูปปั้นสิงโตหิน 2 ตัว เชื่อกันว่าหากใครได้หมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากสิงโตไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐาน แล้วจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย จากนั้นเดินทางไปยัง “The Venetian Macao Resort Hotel“ อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหรูหราอลังการที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์ เวนิส โดดเด่นด้วยการจำลองสถานที่อันโด่งดังในเวนิส อาทิ จัตุรัส เซนต์มาร์ก, พระราชวังดอร์ช, หอคอยแคมพาไนล์ และคลองในร่มสามแห่ง พร้อมทั้งเรือกอนโดล่าและคนพายเรือที่คอยร้องเพลง ขับกล่อม และยังครบครันไปด้วย ร้านอาหารชั้นยอด, ร้านค้าช้อปปิ้งกว่า 350 ร้าน และสถานบันเทิงระดับสูง ห้องพักแบบสวีททุกห้อง, ห้องประชุมสัมมนา และคาสิโนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ การเสี่ยงโชค เย็น จากนั้นพาท่านข้ามด่านสู่ “เมืองจูไห่” เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน จูไห่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in China) ในอดีต เมืองจูไห่เป็นหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็กที่มีความล้าหลัง มีหลายท่านประทับใจในสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ของเมืองจูไห่ แล้วก็ตั้งรกรากอยู่ในเมืองจูไห่ เพราะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพลังชีวิต ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหารจีน) หลังอาหารค่ำ พาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ZHUHAI INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่สาม เมืองจูไห่ เช่น วัดผู่ถ่อ-นวดฝ่าเท้าบัวหิมะ-พิเศษ โต๊ะจีน 9999 หูฉลามร้านดัง -แหล่งของถูกใต้ดิน

-สวนสาธารณะหยวนหมิงชิงหยวนพร้อมสุดยอดโชว์ VIP

เช้า อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ที่ห้องอาหารของโรงแรม พาชมและบันทึกความรู้สึกต่างๆ ด้วยกล้องตาของเราหรือกล้องถ่ายรูปกับนั่งรถบ้างเดินบ้างในเมืองจูไห่ เมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศโรแมนติคเหมาะสำหรับคู่รักและครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อน นมัสการ “วัดผู่ถ่อ” เป็นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเชือว่าวัดแห่งนี้ได้ สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเสมือนวัด ที่อยู่บนเกาะผู่ถ่อซาน เผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม แวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล เป่าฟู่หลิงหรือ “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบ และเกิดหนองบองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานาน และช่วแก้ปัญหา สิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษห้าดาว ร้านดังของประเทศจีน อาหารชุด โต๊ะจีน 9999 พร้อมหูฉลามที่เลื่องชื่อ บ่าย เจาะแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองจูไห่ ที่ตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย ซึ่งเป็นตลาดช้อปปิ้งสินค้าอาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าที่ระลึก ฯลฯ ซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย พาเที่ยว “สวนสาธารณะหยวนหมิงชิงหยวน” ตั้งอยู่บนเนื้อที่ทั้งหมด 1.39 ตร.กม. จำลองมาจากสวนหยวนหมิงหยวนในกรุงปักกิ่งที่ในอดีตเคยถูกยกย่องให้เป็นสวนสาธารณะ ที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง เป็นสวนสาธารณะที่เป็นที่โปรดปราน ของพระนางซูสีไทเฮามาก นางมักจะชอบมาพักผ่อนที่นี่เสมอ ว่ากันว่าที่นี่เป็นแหล่งที่รวมของ สถานที่สำคัญกว่า 100 แห่ง ของล้ำค่ากว่า 1,000 ชิ้น และพันธ์ไม้ที่สวยงามและหายากกว่า 10,000 ชนิด อีกทั้งยังมีทะเลสาบจูไห่ อันกว้างใหญ่ซึ่งมีพื้นที่ 80,000 กว่าตร.กม. ผู้ที่เข้ามาที่สวนสาธารณะแห่งนี้จะเหมือนได้เข้ามาอยู่ในราชวงศ์ชิงเลยทีเดียว แต่ในปัจจุบันสวนสาธารณะที่กรุงปักกิ่งนี้จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของสิ่งต่างๆไว้ให้ดูเท่านั้น เพราะในอดีตเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ชาวยุโรปได้บุกรุกเข้ามาที่ปักกิ่งและได้เผาทำลายสวนแห่งนี้จนหมด ทางรัฐบาลจีนจึงทิ้งสวนแห่งนี้ไว้ดังเดิมไม่บูรณะขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานได้รับรู้ถึงเรื่องราวความเป็นมา ความสำคัญ และความยิ่งใหญ่ของสวนแห่งนี้ พร้อมชมสุดยอดดอลังการโชว์ระดับ V.I.P. ซึ่งประกอบด้วย การแสดงชุดต่าง ๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่าง ๆ อีกมากมาย ของสมัยราชวงศ์ชิง ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหารจีน) หลังอาหารค่ำ พาท่านกลับเข้าสู่ที่พัก

วันที่สี่ เมืองจูไห่ – เมืองมาเก๊า – ท่าอากาศยานมาเก๊า – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

เช้า อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ที่ห้องอาหารของโรงแรม คืนห้องพักตามเวลานัดหมาย และเตรียมพร้อมสัมภาระส่วนตัวเพื่อเดินทางสู่ด่าน ก๊งเป่ยและเดินทางไปยังท่าอากาศยานมาเก๊า เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 11.30 น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ NX 886 (ภาพยนตร์ อาหาร พร้อม เครื่องดื่มบนเครื่อง)

13.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ