ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 6 วัน

รายละเอียด
13 มี.ค. 2552 กรุงเทพฯ – นาริตะ 20.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เพื่อ เตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ประตูทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ R 23.30 น. เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 704

14 มี.ค. 2552 นาริตะ – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – โตเกียว

07.15 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย แล้ว … ขอนำท่านสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งความฝันและความสนุก ที่ซึ่ง กำแพงแห่งอายุไม่จำเป็น สำหรับผู้มาเยือน ที่นี่ใช้ทุนในการสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญ สหรัฐ ท่านจะได้พบกับ มินนี่ มิกกี้ โดนัล ดั๊กส์ และเหล่าผองเพื่อน ๆ จาก วอลล์ดิสนีย์ มากมาย ..อีกทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และ ความตื่นเต้น ให้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น Big Thunder Mountain นั่งรถไฟตะลุยเหมืองแร่, Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่ายน้อย จนถึงจุดไคล์แม็กซ์กับการดิ่งลง จากความสูงกว่าตึก 2 ชั้น สู่ผืนน้ำที่อยู่ด้านล่าง, อมยิ้มเล็ก ๆ กับความน่ารักของบ้าน หมีพูธ์ เครื่องเล่นที่ยอดฮิต ติดใจกันทุกคน เที่ยง อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย บ่าย ให้เวลาท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่าง ๆ เริ่มด้วย Hunted Mansion บ้านผีสิงรูปแบบใหม่ที่น่ารักและไม่น่ากลัวอย่างที่คิด, Space Mountain ผจญภัยไป บนอวกาศที่น่าตื่นตา, โลดโผนและหวาดเสียว กับ Micro Adventure นำท่านสู่โลก สามมิติ (3 D ) ที่ให้ท่านเสมือนได้สัมผัสเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างเหมือนจริง และ สุดท้าย ท้ายสุดกับ เครื่องเล่นใหม่ล่าสุด นั่นคือ Buzz Light Year’s ;Astro Blaster ที่จะนำท่านเข้าไปยังโลกอวกาศพร้อมกับ บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครจากเรื่อง Toy Story เพื่อต่อสู้กับ เซิร์ค ( ZURG ) พร้อมกับเหล่าสมุนลูกน้อง ที่น่ากลัวปนความ น่ารัก .. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ ใจกลางกรุงโตเกียว เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งสินค้า มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกาแบรนด์ดัง ๆ กล้อง ถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยก็ คือ ร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้าน จะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่ท่าน สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซันไชน์ ซิตี้ ปริ้นซ์ หรือเทียบเท่า 15 มี.ค. 2552 โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน – วนอุทยาน แห่งชาติฮาโกเน

่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ทะเลสาบยามานะคาโกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมี องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาด ยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัด รวมไปถึงถนน นาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็น เครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายังวัด แห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านกันเลยทีเดียว สมควรแก่เวลา เดินทางต่อสู่ เมืองโยโกฮาม่า เมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่น ชม พิพิธภัณฑ์ราเมน แหล่งรวมร้านราเมนที่มีชื่อเสียง (บะหมี่) จากทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นร้านรา เมนที่ขึ้นชื่อของโตเกียว ฟุคุโอกะ คุมาโมโต้ ซัปโปโร หรือแม้แต่ในโยโกฮาม่าก็ตาม พิเศษ ให้ทุกท่านได้ลิ้มลองความอร่อยของราเมนชื่อดังจากทั่วประเทศญี่ปุ่น เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ราเมน บ่าย เดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ นำท่าน นั่งเรือโจรสลัด ชั้น1st Class ล่อง ทะเลสาบอาชิ (40 นาที) ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจาก ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบ แห่งนี้อยู่ท่ามกลางภูเขารายล้อมที่เป็นวิวสวยงามตัดกับพื้นน้ำ ในวันที่อากาศดีสามารถ มองเห็นภูเขาไฟฟูจิระหว่างที่นั่งเรือ จากนั้น นำท่านนั่งรถบัสขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชม บ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถ ต้มไข่ให้สุกได้ และเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟองสามารถทำให้อายุของท่าน ยืนขึ้นอีก ประมาณ 7 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ที่พักบริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้า ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฟูจิโนโบะ คาเอน หรือเทียบเท่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอ เชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า “การอาบออนเซ็น” ให้ ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบ

น้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย

16 มี.ค. 2552 ทะเลสาบยามานะคาโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ทะเลสาบฮามานะ –
นั่ง รถไฟชินคันเซ็น – นาโงย่า เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มุ่งหน้าสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วย ) ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับ ไม่สนิท และเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร ให้ทุก ท่านได้ร่วมเก็บ ภาพถ่ายเป็นที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ถือได้ว่ามีความสวยงามและเป็น สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวภูเขาแห่งนี้จะถูกปกคลุมด้วย หิมะ ซึ่งจะสวยงามเป็นอย่างมาก กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย เดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ จุดแวะพักรถที่ใหญ่ที่สุด สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าเมือง นาโงย่า นอกจากนี้ ทะเลสาบฮามานะยังขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ ที่สุดในบริเวณนั้นอีกด้วย ..ต่อจากนั้นนำท่านสู่ สถานีโตโยฮาชิ ขึ้นรถไฟด่วนชิน คันเซน หรือรถไฟหัวกระสุน สัมผัสความเร็วสูงสุด เฉลี่ย 240 กม./ชม. สู่เมืองนาโงย่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม นาโงย่า ซาคาเอะ โตคิว อินน์ หรือเทียบเท่า

17 มี.ค. 2552 นาโงย่า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลาทองคินคาคุจิ – นารา – วัดโท ไดจิ – โอซาก้า

-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางเข้า เมืองโตเกียว ย้อนรอยวัฒนธรรมเมืองหลวงเก่าที่เป็นมรดกโลก จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่ บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอน ตั้งจากพื้นดิน ขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ จากระเบียงแห่งนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของ ตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ ไหลมาจากเทือกเขา …เที่ยว ศาลาทองคินคาคุจิ ซึ่งเคยเป็นบ้านพักตากอากาศของ โชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ ผู้โด่งดังในเรื่องอิ๊คคิวซัง ศาลาทองแห่งนี้สร้างขึ้นในปี1955 หลังจากที่โดนไฟไหม้ไปเมื่อปี 1950 ซึ่งถอดแบบจำลองโครงสร้างจาก ของจริงๆ ใน ยุคศตวรรษที่ 14 ตัวอาคารมี 3 ชั้น เป็นเรือนสีทองทั้งชั้น 2 และ ชั้น 3 รวมไปถึง รูป หล่อนกฟีนิกซ์บนยอดของอาคาร ที่ยังเป็นจุดเด่นของ “ศาลาทอง” หลังนี้ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย เดินทางเข้า เมืองนารา ชมวัดโทไดจิ มหาวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุด ในโลก เป็นที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ ตั้งแต่สมัยคริสศตวรรษที่ 8 พระพุทธรูปองค์นี้ สูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตัน และระหว่างทางเดินสู่วิหารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับกวางแสนเชื่อง ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อจากนั้นเดินทางเข้าสู่ เมืองโอซาก้า นำ ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งใน ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอ ซาก้า ซึ่งมีสินค้ามากมายภายในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็นของฝาก ของที่ระลึก กล้อง ถ่ายรูปดิจิตอล กล้องถ่ายวีดีโอ เกมส์เพลย์สเตชั่น ซีดีวอล์กแมน และอื่น ๆ อีก มากมาย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ครอส โฮเทล โอซาก้า หรือเทียบเท่า

18 มี.ค. 2552 โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทีมพาร์คชื่อดังของญี่ปุ่น ทีมพาร์คที่แรกที่จะทำให้ทุกท่าน รู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกแห่งภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ด โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ พบกับเครื่องเล่นมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาจากภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงมาแล้ว ก้องโลก ไม่ว่าจะเป็นจูราสิค พาร์ค ย้อนยุคไปในโลกของไดโนเสาร์ , ขี่จักรยานตาม หาเพื่อนรักไปกับอี.ที. , ช่วยกันดับไฟในภาพยนตร์เรื่องแบ็คดราฟท์ , ทะลุมิติกับคน เหล็กอาร์โนลด์ , หลีกหนีการไล่ล่า ของฉลามยักษ์จอวส์ , ตามสไปเดอร์แมนปฏิบัติ ภาระกิจอย่างใกล้ชิดไปกับเครื่องเล่นสิมูเลเตอร์ , ดูหนังสี่มิติ ชมความน่ารักสดใสของ ผองเพื่อนเซซามี่ สตรีท หรือเชร็ค ตัวเขียว กับเจ้าหญิงและเพื่อนลาคู่ใจ นอกจากนี้ยัง มีเครื่องเล่นตัวอื่น ๆ ที่สนุกแต่แนะนำไม่หมดอีกหลายอย่างให้ทุกท่านได้ลองไปสัมผัส แต่ต้องขอแนะนำเพิ่มนิดนึงกับเครื่องเล่นตัวใหม่ที่เพิ่งจะเปิดเมื่อปี 2007 ฮอลลีวู้ด ดรีม รถไฟเหาะที่ตื่นเต้น เร้าใจ โดยเฉพาะท่านที่นั่งริม เพราะด้านข้างของตัวรถไฟจะ ไม่มีที่กั้น ให้ท่านได้รับลมเย็นแบบตรง ๆ พร้อมชมวิวจากด้านบนของโลกภาพยนตร์ แห่งนี้ไปในตัว *** ตั๋วแบบพาสปอร์ตจะพาทุกท่านจุใจ กับเครื่องเล่นทุกอย่างได้แบบไม่อั้น จะ กี่เครื่องเล่น และกี่รอบก็ได้ ให้ทุกท่านได้สนุกกันเต็มที่ *** กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บ่าย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันต่อกับเครื่องเล่นมากมาย ที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ… ได้เวลาอัน สมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทาง กลับสู่กรุงเทพ ฯ 17.25 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727

21.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ