ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว สัมผัสการอาบน้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน (TG)

 06.20 น.ถึงท่าอากาศยานนาริตะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ ห่างจากโตเกียว ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 48 กม. เป็นเมืองเล็กๆ ด้วยภูมิประเทศที่เป็นที่ราบโอบล้อมด้วยขุนเขาทั้งด้านหลังและด้านข้างอีกทั้งมีด้าน หน้าที่หันสู่ทะเลซึ่งเป็นทำเลที่ถูกต้องตามหลักการของฮวงจุ้ยที่รับมาจากจีนทำให้โยริโมโตะ มินา โมโตะ (Yorimoto Minamoto) โชกุนคนแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เลือกเมืองคามาคุระเป็นที่ตั้ง กองบัญชาการและเป็นศูนย์กลางอำนาจการปกครองประเทศ อันเป็นยุคทองแห่งการเริ่มต้นของ สมัยคามาคุระ (ค.ศ.1180-1333) และสถาปนาเป็นเมืองหลวงมาเป็นระยะเวลา 141 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.1192 นำท่านนมัสการหลวงพ่อโต พระใหญ่แห่งเมืองคามาคูระ หลวงพ่อโตไดบุสึ อันเลื่องชื่อเป็นที่รู้จักกันดี ของคนญี่ปุ่น เป็นพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ ความสูงรวมฐานอยู่ที่ 13.35 เมตร เฉพาะตัวองค์พระนั้น สูง 11.35 เมตร น้ำหนักราว 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ส่วน ด้านหลังถูกโอบล้อมด้วยภูเขา ถ้ามองไกลๆ จะเห็นองค์พระที่ไม่สมส่วน ดูจากพระหัตถ์นั้นดูเล็ก นิดเดียว หากอยากดูองค์พระนี้ให้สมส่วน ต้องเข้าไปยืนใกล้ๆ ห่างจากองค์พระ 4-5 เมตรแล้วแหงน หน้ามองขึ้นไปจะเห็นองค์พระดูสมส่วนรับกันทั้งองค์สวยงามขึ้น ซึ่งในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยู่ ในวิหาร แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1368 วิหารได้ถูกพายุพัดจนได้รับความเสียหาย และต่อมาในปี ค.ศ.1495 ถูกคลื่นยักษ์กลืนหายไปในทะเล แต่องค์พระมิได้ชำรุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทั่งปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 800 ปีแล้ว… ให้ท่านได้สักการะขอพร ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ใครขอพรประการใดมักสมความปรารถนากันถ้วนหน้า โดยเฉพาะเรื่องการขอบุตร ให้เวลาท่านเก็บ ภาพของพระใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นที่ระลึก เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเข้าสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ท่านสามารถเห็นความงดงามของภูเขาไฟฟูจิได้ หาก ท้องฟ้าสดใส ให้ท่าน ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ  ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ที่ตระหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพื้นน้ำใน ทะเลสาบ ระหว่างที่เรือแล่นไปสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างงดงามงาม ที่นี่ในอีกมุมหนึ่ง ของความงาม ท่านสามารถสัมผัสถึงทัศนียภาพที่ดุจดังภาพวาด สะท้อนลงสู่เบื้องน้ำลึก บนเรือท่าน สามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับโจรสลัดได้ด้วย จากนั้นนำท่านสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ   โดยรถบัสเพื่อ ชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ด้วยความร้อนถึงเกือบ 100 องศาเซลเซียส โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ดำ 1 ฟอง ทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี  จากนั้นนำท่านสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดัง ไปทั่วโลก กับเอ้าท์เลทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับสินค้าราคาไม่แพง ไม่ว่า จะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา กระเป๋า น้ำหอม และอีกมากมาย หลายหลายแบรนด์ดัง และพบกับ คอลเลคชั่นเสื้อผ้า สินค้ามากมายใหม่ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมฟูจิโนโบ หรื
อเทียบเท่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (ทานขาปูยักษ์)

นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่ดี