ทัวร์ญี่ปุ่น สนุกสนานกับ 2 สวนสนุกชื่อดัง ปราสาทนาโงย่า 6 วัน 4 คืน

รายละเอียด

24 มี.ค. 2552 กรุงเทพฯ – โอซาก้า 20.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เพื่อ เตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเข้า ที่ 2 เคาน์เตอร์ Dโดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของ เอกสาร ตลอดจนสัมภาระของท่าน 23.00 น. เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสารการบินประจำชาติ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

25 มี.ค. 2552 โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – นาโงย่า

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ทีมพาร์คชื่อดังของญี่ปุ่น ทีมพาร์คที่แรกที่จะทำให้ ทุกท่านรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกแห่งภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ด โอซาก้า ยูนิเวอร์ แซลสตูดิโอ พบกับเครื่องเล่นมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาจากภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียง มาแล้วก้องโลก ไม่ว่าจะเป็นจูราสิค พาร์ค ย้อนยุคไปในโลกของไดโนเสาร์ , ขี่จักรยาน ตามหาเพื่อนรักไปกับอี.ที. , ช่วยกันดับไฟในภาพยนตร์เรื่องแบ็คดราฟท์ , ทะลุมิติกับ คนเหล็กอาร์โนลด์ , หลีกหนีการไล่ล่าของฉลามยักษ์จอวส์ , ตามสไปเดอร์แมนปฏิบัติ ภาระกิจอย่างใกล้ชิดไป กับเครื่องเล่นสิมูเลเตอร์ , ดูหนังสี่มิติ ชมความน่ารักสดใสของ ผองเพื่อนเซซามี่ สตรีท หรือเชร็ค ตัวเขียว กับเจ้าหญิงและเพื่อนลาคู่ใจ นอกจากนี้ยัง มีเครื่องเล่นตัวอื่น ๆ ที่สนุกแต่แนะนำไม่หมดอีกหลายอย่างให้ทุกท่านได้ลองไปสัมผัส แต่ต้องขอแนะนำเพิ่มนิดนึง กับเครื่องเล่นตัวใหม่ที่เพิ่งจะเปิดเมื่อปี 2007 ฮอลลีวู้ด ดรีม รถไฟเหาะที่ตื่นเต้นเร้าใจ โดยเฉพาะท่านที่นั่งริม เพราะด้านข้างของตัวรถไฟจะ ไม่มีที่กั้น ให้ท่านได้รับลมเย็นแบบตรง ๆ พร้อมชมวิวจากด้านบนของโลกภาพยนตร์ แห่งนี้ไปในตัว ** ตั๋วแบบพาสปอร์ตจะพาทุกท่านจุใจ กับเครื่องเล่นทุกอย่างได้แบบไม่อั้น จะกี่ เครื่องเล่น และกี่รอบก็ได้ ให้ทุกท่านได้สนุกกันเต็มที่ ** เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บ่าย ให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่นต่อจนจุใจ … สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโงย่า เมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ญี่ปุ่น ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม นาโงย่า ซาคาเอะ โตคิว อินน์ หรือเทียบเท่า

26 มี.ค. 2552 นาโงย่า – รถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานะ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ยามานะคาโกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลานำท่านสู่ สถานีรถไฟนาโงย่า ขึ้นรถไฟด่วนชินคันเซน หรือ รถไฟหัว กระสุน ความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. สู่สถานีรถไฟโตโยฮาชิ …. จากนั้น เดินทางชม ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหล และยังเป็น จุดแวะพักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย มุ่งหน้าสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วย) ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยัง ดับไม่สนิท และเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร ให้ ทุกท่านได้ร่วมเก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ถือได้ว่ามีความสวยงามและเป็น สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวภูเขาแห่งนี้จะถูกปกคลุมด้วย หิมะ ซึ่งจะสวยงามเป็นอย่างมาก..จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ที่พักบริเวณทะเลสาบยา มานาคาโกะ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฟูจิโนโบะ คาเอน หรือเทียบเท่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียก กันว่า “การอาบออนเซ็น” ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาว ญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้น จะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย 27 มี.ค. 2552 ยามานะคาโกะ – โอะชิโนะ ฮัคไค – สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ –

โตเกียว ช้อปปิ้งจุใจย่านชินจูกุ – โตเกียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟ ฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก … ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีก ด้วย …นำท่านสู่สวนสนุกที่มีรถไฟเหาะที่สูงและชันที่สุดในญี่ปุ่น ฟูจิคิว ไฮส์แลนด์ สนุกสนานกับ เครื่องเล่นหวาดเสียว และเร้าใจหลากหลายชนิด พร้อมชมวิวของภูเขา ไฟฟูจิในฤดูหนาว พิเศษ กับบ้านกันดั้ม เครื่องเล่นตัวใหม่ล่าสุด ที่กำลังได้รับความ นิยม กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ฟูจิคิว ไฮส์แลนด์ บ่าย ต่อจากนั้นนำท่าน สู่มหานครโตเกียว…ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกาแบรนด์ดัง กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้า แฟชั่นสำหรับวัยรุ่นเครื่อง สำอางค์ยี่ห้อดังของ ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้า ทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด จะมีทั้งเครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า ของกิ๊ฟท์ช๊อป ขนม ของกิน และสินค้าอื่น ๆ อีก ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก กลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซันไชน์ ซิตี้ปริ้นซ์ หรือเทียบเท่า 28 มี.ค. 2552 โตเกียว – อิสระกับโปรแกรมตามใจท่านตลอด 1 วันเต็มในโตเกียว

หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ , ดิสนีย์ซี (เดินทางโดย รถไฟ) – โตเกียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งย่านดังของเมืองโตเกียว ตลอด 1 วันเต็ม .. แจกฟรี !! HAND BOOK SHOPPING GUIDE แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และย่านช้อปปิ้ง ชื่อดังของโตเกียว พร้อมแผนที่ประกอบคำอธิบายที่เข้าใจง่าย สะดวกต่อการ เดินทางท่องเที่ยว ให้ท่านได้ท่องเที่ยวทั่วเมืองโตเกียวอย่างสบายใจ ท่านใด สนใจที่จะซื้อหา เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ เชิญได้ที่ ย่านอาคิฮาบา ร่า ย่านช้อปปิ้งชื่อดังที่สุด ในเรื่องของเครื่องใช้ ไฟฟ้า หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อิเลค ทริคทาวน์ แต่ถ้าท่านใดสนใจ ที่จะหาซื้อเครื่องสำอาง ขนมขบเคี้ยว และของที่ระลึก เล็ก ๆ น้อย ๆ จากร้าน 100 เยน ต้องช้อปปิ้งที่ ย่านชินจูกุ นอกจากนี้ยังมี ย่านชิบูย่า ย่านช้อปปิ้งของคนวัยทำงาน ย่านฮาราจูกุ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง ของวัยรุ่นญี่ปุ่น และ ยังเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นที่มีแนวทางการแต่งตัวในสไตล์แบบแปลก ๆ หรือแต่งตัว เลียนแบบตัวการ์ตูนชื่อดัง ** แต่สำหรับท่านที่ต้องการจะเที่ยวสวนสนุกอันเลื่องชื่อ ของประเทศญี่ปุ่นก็สามารถ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียว ดิสนีย์ซี สวนสนุกที่ไม่มีกำแพงแห่งอายุ เพียงท่านละ 2,600.- บาท (ราคานี้ รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บ่าย ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งตามใจท่านต่อ ตลอดทั้งช่วงบ่าย ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซันไชน์ ซิตี้ ปริ้นซ์ หรือเทียบเท่า

29 มี.ค.2552 โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ห้างอิออน – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด ในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้า แม่กวนอิม ทองคำ ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูง ถึง 4.5เมตร ตั้ง ตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้รวมถึงถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้าน ขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้าย ด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันซื้อกลับไปฝากคนที่บ้าน กันทีเดียว จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนาริตะ นำท่านสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ชิมสตรอเบอร์รี่ สด ๆ จากไร่ ที่เสิร์ฟพร้อมพร้อมนมข้นหรือวิปปิ้งครีม ให้ท่านได้ทานอย่างจุใจ … จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ ห้างอิออน ให้ท่านได้เลือก ซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของแต่งบ้าน ให้ ท่านได้สนุกสนานกับการซื้อของร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน และภายในอาคารยังมีห้างจัสโก้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของอีกด้วย กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บ่าย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งต่อ … ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ 17.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

22.15 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ