ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น – โตเกียว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NH // JL

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – นาริตะ 21.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ ตลอดจนเอกสารการเดินทางของท่าน ผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบิน ออลนิปปอน แอร์เวย์ ประตูทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์ L

23.55 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 916

วันที่สอง สนามบินนาริตะ –โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน –วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ

– หุบเขาโอวาคุดานิ – ทะเลสาบยามานะคาโกะ

08.05 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ราเมน แหล่งรวมร้านราเมนที่มีชื่อเสียง (บะหมี่) จากทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นร้านราเมนที่ขึ้นชื่อของโตเกียว ฟุคุโอกะ คุมาโมโต้ ซัปโปโร หรือแม้แต่ในโยโกฮาม่าก็ตาม พิเศษ ให้ทุกท่านได้ลิ้มลองความอร่อยของราเมนชื่อดังจากทั่วประเทศญี่ปุ่น เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ราเมน บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ นำท่าน นั่งเรือโจรสลัดล่องทะเลสาบอาชิ (40 นาที) ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิทะเลสาบแห่งนี้อยู่ท่ามกลางภูเขารายล้อมที่เป็นวิวสวยงาม ตัดกับพื้นน้ำในวันที่อากาศดีสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิระหว่างที่นั่งเรือด้วย จากนั้น นำท่านนั่งรถบัสขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ และเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟองสามารถทำให้อายุยืนขึ้นอีกประมาณ 7 ปี … ..จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฟูจิโนโบะ คาเอน หรือเทียบเท่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้น

จะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

วันที่สาม ทะเลสาบยามานะคาโกะ –ชมวิวภูเขาไฟฟูจิชั้น 5

(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มุ่งหน้าสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วย) ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร ให้ทุกท่านได้ ร่วมเก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ถือได้ว่ามีความสวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของ ประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวภูเขาแห่งนี้จะถูกปกคลุมด้วยหิมะ ซึ่งจะสวยงามเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจาก ธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีก เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครโตเกียว ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกาแบรนด์ดัง ๆ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ หรือสินค้าที่จะเอาใจ คุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่นเครื่อง สำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้าน จะราคา 100 เยน เท่ากันหมด จะมีทั้งเครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า ของกิ๊ฟท์ช๊อป ขนม ของกิน และสินค้าอื่น ๆ อีก ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซันไชน์ ซิตี้ ปริ้นซ์ หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งย่านดังตลอด 1 วันเต็มในโตเกียว

** ท่านจะเลือกซื้อทัวร์เพิ่มไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี ก็ได้ (เดินทางโดยรถไฟ) ** – โตเกียว เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งย่านดังของเมืองโตเกียว ตลอด 1 วันเต็ม .. แจกฟรี !! HAND BOOK SHOPPING GUIDE แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโตเกียว พร้อมแผนที่ประกอบคำอธิบายที่เข้าใจง่าย สะดวกต่อการเดินทางท่องเที่ยว ให้ ท่านได้ท่องเที่ยวทั่วเมืองโตเกียวอย่างสบายใจ ท่านใดสนใจที่จะซื้อหาเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ เชิญได้ที่ ย่านอาคิฮาบาร่า ย่านช้อปปิ้งชื่อดังที่สุดในเรื่องของเครื่องใช้ ไฟฟ้า หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อิเลคทริคทาวน์ แต่ถ้าท่านใดสนใจที่จะหาซื้อเครื่องสำอาง ขนมขบเคี้ยว และของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ จากร้าน 100 เยน ต้องช้อปปิ้งที่ ย่านชินจูกุ นอกจากนี้ยังมี ย่านชิบูย่า ย่านช้อปปิ้งของคนวัยทำงาน , ย่านฮาราจูกุ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของวัยรุ่นญี่ปุ่น และยังเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นที่มีแนวทางการ แต่งตัวในสไตล์แบบแปลก ๆ หรือแต่งตัวเลียนแบบตัวการ์ตูนชื่อดัง ** แต่สำหรับท่านที่ต้องการจะเที่ยวสวนสนุกอันเลื่องชื่อของประเทศญี่ปุ่นก็สามารถ เลือกซื้อทัวร์เพิ่ม ไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี สวนสนุกที่ไม่มีกำแพงแห่งอายุ ผู้ใหญ่ท่านละ 2,600.- บาท เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บ่าย ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งตามใจท่านต่อตลอดทั้งช่วงบ่าย ค่ำ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซันไชน์ ซิตี้ ปริ้นซ์ หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน – กรุงเทพ ฯ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟ สีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัด รวมไปถึงถนน นาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อกลับไปฝากคนที่บ้าน กันเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง นาริตะ … พาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ ห้างอิออน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของแต่งบ้าน ให้ท่านได้สนุก สนานกับการซื้อของร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน และภายในอาคารยังมีห้างจัสโก้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของอีกด้วย เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บ่าย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งต่อ … ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ 17.25 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 915

22.45 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ