ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) โฟกุโอกะ – เบปปุ – คุมาโมโต้ – นางาซากิ

รายละเอียด

วันแรก กรุงเทพฯ 22.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเข้าที่ 2 เคาน์เตอร์ C

โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

วันที่สอง กรุงเทพ ฯ – ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟู – เบปปุ – บ่อน้ำแร่จิโกกุ – อาบทรายร้อน 00.50 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648 08.00 น. ถึงสนามบินฟุคุโอกะ หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว… นำท่านแวะชม ศาลเจ้าดาไซฟู ซึ่งสร้างอุทิศถวายให้แก่พระเจ้านักปราชญ์ มิจิซาเนะ สุกะวารา วิหารอันศักดิ์สิทธ์แห่งนี้ถือเป็นวิหารอันดับหนึ่งของบรรดาวิหารที่มีอยู่นับพันในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ที่นี่ยังปลูกต้นท้อที่มีชื่อเสียงอีกนับ 6,000 ต้น เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเบบปุ แหล่งน้ำแร่และแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง ที่เชื่อกันว่ามีประสิทธิภาพ ในการรักษาโรคต่างๆ … นำท่านชม จิโกกุเมกูริ หรือ บ่อน้ำแร่นรก สถานที่ ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองเบบปุที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด บ่อน้ำแร่เหล่านี้จะส่งเสียงคำรามกึกก้องพร้อมกับพ่นควันและโคลนร้อนๆ พวยพุ่งขึ้นสูง อยู่ตลอดเวลา กล่าวกันว่าความลึกของแต่ละบ่อนั้น มีความลึกถึง 120 เมตร และมีความร้อนกว่า 98 องศาเซลเซียส … จากนั้นให้ท่านได้ อาบทรายร้อน อันเลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในทรายร้อนนั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆ ได้อีกด้วย… สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เบปปุ สุกินอย หรือเทียบเท่า รับประทานค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** อิ่มอร่อยกับไลน์บุฟเฟ่ต์ขนาดใหญ่ที่มีทั้งอาหารญี่ปุ่น เช่น ซาชิมิ ซูชิ ชาบู ชาบู และอาหารนานาชาติ ตบท้ายด้วย ซอฟท์ดริ๊งค์ เครป ไอศกรีม และผลไม้ตามฤดูกาล ** ** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า “การอาบออนเซ็น” ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะ

ทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

วันที่สาม เบปปุ – ชมละครลิงแสนรู้น่ารัก – ภูเขาไฟอะโสะ (กระเช้าไฟฟ้า) – คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ – เฮ้าส์เทนบอช เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมือง คุมาโมโต้ เมืองที่มีความร่มรื่นและเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่น นำท่านสู่ ซารุมาวาชิ ฟาร์มลิงที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ที่เคยได้ไปแสดงถึงประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้ว ท่านจะได้ชมความน่ารักและความเฉลียวฉลาดในด้านการแสดงของสมาชิกลิงที่อยู่ในที่นี้ แล้วท่านจะประทับใจไม่มีวันลืม ……จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอะโสะ ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น อยู่ใจกลางเกาะคิวชู ห้อมล้อมด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ทะเลสาบ ป่าไม้ บ่อน้ำพุร้อน ให้ท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นไปชมความงามจากบนยอดเขา .. ซึ่งนับว่าเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเที่ยวชม ปราสาทคุมาโมโต้ ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาลูกไม่ใหญ่นักกลางเมืองคุมาโมโต้ สร้างโดยอดีตขุนพลผู้โด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปีค.ศ. 1607 ที่นี่เคยถูกเผาผลาญไปสิ้นแล้วในปี 1877 ภายหลังได้รับการบูรณะสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1960 ภายในยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้มีค่ามากมาย…. จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฮอลันดาญี่ปุ่น ณ เฮ้าส์เทนบอช ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษสุดๆ กับคืนอันแสนโรแมนติก

กับที่พักสไตล์ยุโรปภายใน เฮาส์เทนบอช นำท่านสู่ที่พัก โรงแรม เฮ้าส์เทนบอช หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เฮ้าส์เทนบอช (เพลิดเพลินภายในเฮ้าส์เทนบอช 1 วันเต็ม)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เชิญท่านเพลิดเพลินกับ เฮ้าส์เทนบอช (1 วันเต็ม) “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศญี่ปุ่น ที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมขนานแท้ ของชาวฮอลแลนด์และดัชท์รวมไว้ด้วยกัน พร้อมสนุกสนานตื่นเต้นกับสิ่งอำนวยความสะดวกนานัปการ ท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ ได้อย่างสนุกสนาน ทั้งกังหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ, หรือแม้กระทั่งลองเรือชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือท่านที่ชอบความตื่นเต้นเชิญที่ โรงภาพยนตร์ และสวนสนุกแบบตะวันตก เช่น HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน้ำท่วมใหญ่ ฟ้าผ่าที่ทำได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง พร้อมชมทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองนี้, FUTURE CAST THEATER / GRAND ODYSSEY ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่มีท่านเป็นดารานำแสดงด้วย รับรองได้เลยว่าท่านจะประทับใจไปอีกนาน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย ให้ท่านได้เพลิดเพลินต่อกับบรรยากาศอันสุดแสนแสนโรแมนติค กันต่ออย่างเต็มที่

หรือช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ที่ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็น ขนมเค้ก, ชีสหลากหลายชนิด, ช้อคโกเล็ต

หรือจะเป็นของน่ารักๆ จากบ้านหมีลินดาที่แสนจะน่ารัก ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ในเฮ้าส์เทนบอช พิเศษ.. ให้ท่านได้สนุกสนานเพิ่มเติม ด้วยการพักต่อภายในโรงแรม เฮ้าส์เทนบอช เพิ่มอีก 1 คืน นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เฮ้าส์เทนบอช หรือเทียบเท่า วันที่ห้า เฮ้าส์เทนบอช – นางาซากิ – อะตอมมิคบอมบ์ โดม – สวนสันติภาพ – ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่ อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยธรรมต่างๆกับโลกตะวันตกซึ่งมาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่ อะตอมมิคบอมบ์ ชมอาคาร พิพิธภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ถูกระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 และยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเป็นอนุสรณ์ นำท่านชมภาพเหตุการณ์ภายหลังสงครามที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญี่ปุ่น พร้อมชมความงามของ สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” ภายในมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผ่านมา และการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคต ซึ่งจะเป็นที่มาแห่งความสงบร่มรื่นต่อไป เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ พาท่านสู่ เท็นจิน ช้อปปิ้ง มอลล์ ย่านธุรกิจและย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเสื้อผ้าบูติก และร้านค้ามากมายที่อยู่ใต้ดิน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก โรงแรม ฟุคุโอกะ ไฮแอท รีเจนซี่ หรือเทียบเท่า

วันที่หก ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 11.55 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649

15.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ