ทัวร์ญี่ปุน – นาโกย่า – โตเกียว 6 วัน 3 คืน โดยสารการบินไทย (TG)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชม “ตลาดสดเช้า” เกิดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ 200 ปีที่ผ่านมา โดยพวกเกษตรกรได้นำเอาผลิต ผลจำพวกดอกไม้พืชผักมาจำหน่ายเอง อีกทั้งของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของเมืองทาคายาม่าด้วย นำท่าน ชม ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการ จังหวัด เป็นเวลากว่า 176 ปี ที่แห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่ายุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ และยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทมัตสึโมโต้” อายุเก่าแก่นับ 500 ปี ซึ่งเดิมทีเป็นที่พำนักของบรรดา เจ้าเมืองมาแต่ครั้งอดีต และยังคงสภาพเดิมไว้ได้อย่างงดงามเนื่องจากสามารถรอดพ้นการถูก ทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน จนได้ชื่อว่าเป็นปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่นทำให้ผู้คนนิยมหลั่งไหลมาเยือน ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้กลายเป็น พิพิธภัณฑ์ และได้รวบรวมเรื่องราวในอดีต และประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น รวมถึงเรื่องราวของจังหวัด นากาโน่ ตัวของปราสาทจะใช้สีดำเป็นหลักในการตกแต่งจนได้สมญานามว่า“ปราสาทอีกา” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคารุอิซาว่า เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านสถานตากอากาศ ซึ่งคนญี่ปุ่น นิยมมาพักผ่อนเป็นอันมาก เนื่องจากโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามตัดกับขุนเขาที่สลับซับซ้อน นำท่านไปยัง ย่านกินซ่าเป็นย่านถนนเก่าที่มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่อง แต่งกาย รองเท้า เครื่องประดับ และอาหารต่างๆ จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งกันต่อที่คารุอิซาว่า ปริ๊นส์ ช้อปปิ้ง พลาซ่า เป็นเอ้าท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่าย สินค้าแบรนด์ดัง ๆ มากมายในราคาลดพิเศษสุด เช่น Dolce & Gabbana, Coach, Armani Fa ctory Store, Bally, Gap, Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin, Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, Diesel, Adidas, Citizen, Morgan, Ecco, Tommy Hilfiger, Reebok, Quiksilver, Big John และอื่น ๆ อีกมากมาย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  KARUIZAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า