ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ 1 วัน

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,600 บาท
เด็ก ( 4 – 11 ปี ) ท่านละ 1,400 บาท

อัตรานี้รวม – เรือสปีดโบ๊ท – อาหารเที่ยง, ผลไม้, น้ำดื่ม – ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน – มัคคุเทศก์

– อุปกรณ์ดำน้ำ

** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **