>>> ดอยแม่สลอง

ดอยแม่สลอง หรือ อีกชื่อหนึ่งคือ สันติคีรี เป็นที่อยู่ของหมู่บ้านชาวจีน กองพล 93 ที่ อพยพเข้ามาอยู่อาศัยเมื่อ พ.ศ.2504 เนื่องจากทหารกองนี้ได้ทำการรบกับพม่า แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในจีนคือในช่วงของ นายพล เจียง ไคเช็ก ถูกปฏิวัติ ทำให ้กองพล 93 ไม่สามารถกลับประเทศได้ และ ไม่สามารถอยู่ในพม่าได้ด้วย จึงถูกขับไล่ และ ในกองพลนี้ก็มีกองพันที่ 5 ซึ่งมีนายพลต้วน เป็นผู้นำ ได้อพยพมาอยู่ที่ดอยแม่สลอง แห่งนี้ ที่เที่ยวบนดอย ก็มีทั้ง สุสานนายพลต้วน ซึ่งสร้างจากหินอ่อน และ ยังมีพระมหา ธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ซึ่งมาสามรถมองเห็น วิวทิวทัศน์ ได้ทั้งหมด ผมเริ่มต้นจากขึ้นสองแถวตรงด้านล่างก่อนขึ้นดอย นั่งขึ้นดอยประมาณ 12 กิโลเมตร แล้วไปเที่ยว ที่พระมหาธาตุเจดีย์ สุสานนายพลต้วน ตามลำดับ สุดท้ายก็คงต้องซื้อของ กลับบ้านติดไม้ติดมือกันด้วย เช่น ชาจีน ซึ่งราคาไม่แพง เพราะเขาปลูกกันเองเลย หรือ จะเป็นผลไม้แช่อิ่มต่างๆ ก็เรียกได้ว่าสนุกทั้งเที่ยว ทั้งช๊อป เลยครับ ….