ญี่ปุ่น โรแมนติค ละอองหนาว หิมะขาว ที่สกีรีสอร์ทหรู กลางหุบเขา 5 วัน

วันแรก กรุงเทพฯ – นาริตะ
06.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอิน ของ สายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์ ประตูทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์ L 08.40 น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 954 16.15 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว … เดินทางสู่เมืองนาริตะ

…นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม นาริตะ การ์เด้น หรือเทียบเท่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สอง นาริตะ – นากาโน่ – อิเคะโนะไทระ สกีรีสอร์ท * อิสระตามอัธยาศัย กับลานสกีขนาดใหญ่ * เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ อิเคะโนะไทระสกีรีสอร์ท เมืองนากาโน่ เมืองแห่งต้นกำเนิดออน เซ็นเพื่อสุขภาพที่มีอายุกว่า 1,800 ปี และยังเคยใช้เป็นสถานที่จัดแข่งขันสกีระดับโลก เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม บ่าย ต้อนรับท่านสู่ อิเคะโนะไทระ สกีรีสอร์ท …. นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย ต่อจากนั้นให้ท่านได้ เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับการเล่นสกีท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา ทะเลสาบ และหิมะ อันขาวโพลน สนุกกับการเล่น Ski binding, Ski Boards และ Snow Sled นอกจากนี้ยังมีสวนสนุก Snow Kids Park สำหรับ เด็กๆ อีกด้วย (ราคานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในลานสกี) ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อาหารนานาชาติ และอาหารญี่ปุ่น ไม่ว่า จะเป็น ซาชิมิข้าวปั้นหน้าต่าง ๆ เทมปุระ ที่มาพร้อมของหวาน ไอศครีมและเค้กหน้าต่างๆ หลังรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อย แล้ว ขอเชิญทุกท่านแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นที่มีทั้งบรรยากาศแบบในร่มและกลางแจ้ง

… ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าการแช่น้ำแร่ จะช่วย ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดี

วันที่สาม อิเคะโนะไทระ สกีรีสอร์ท – ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอะชิโนะฮัคไค – นั่งรถไฟสายโรมานซ์ – โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – โตเกียว เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ต่อจากนั้นเดินทางต่อสู่เขตจังหวัดยามะนาชิ นำท่านเที่ยวชม ศาลเจ้าฟูจิ เซ็นเก็น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิ ศาลเจ้านี้นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับภูเขาที่สูงที่สุดของญี่ปุ่น อีกทั้งศาลเจ้าแห่ง นี้ยังมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยจักรพรรดิเคโคะ ในปี 110 ในส่วนของประตูทางเข้าศาลเจ้า ยังเป็นประตูไม้ที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย และมีความสูงกว่า 18 เมตร บริเวณด้านบนของประตู ยังมีคำจารึกว่า “ซันโกะโคะ ไดอิจิซัน” ซึ่งมีความหมายว่า ภูเขาที่สูงที่สุดในบรรดากลุ่ม ประเทศทั้งสาม ได้แก่ จีน อินเดีย และญี่ปุ่น… นอกจากนี้ท่านยังจะได้เห็น 1 ใน 3 ของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ “โกะชินโบะคุ” ที่ยังคงเหลืออยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีอายุกว่า 1,000 ปีมาแล้ว สามารถวัดเส้นรอบวงได้ถึง 24 เมตร จากนั้น เดินทางต่อไปยัง โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ใน การไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก … ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย … เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** รับรองท่านด้วยเมนูอร่อย เนื้อหมูสไลด์ เสิร์ฟพร้อมผักสด ปิ้งย่างบนหินภูเขาไฟ ** บ่าย นำท่านเดินทางสู่สถานียูโมโตะ-ฮาโกเน่ เพื่อขึ้น รถไฟสายโรมานซ์ ให้ท่านได้ชมความงดงามตามธรรมชาติของทิวทัศน์สองข้าง ทาง พร้อมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นในแถบชนบท และยังสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางเพื่อให้ถึงชินจูกุได้เร็ว ขึ้นอีกด้วย จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกาแบรนด์ดัง ๆ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่นเครื่อง สำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีก มากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้าน จะราคา 100 เยน เท่ากันหมด มีทั้งเครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า ของกิ๊ฟท์ช๊อป ขนม ของกิน และสินค้าอื่น ๆ อีก ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็น ของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** บุฟเฟต์ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น บริการท่านด้วยเนื้อหมู – เนื้อวัวสไลด์บางเฉียบที่คัดสรรมา อย่างดี ให้ทุกท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด เสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อน ๆ และผักสดนานาชนิด ไม่

ว่าจะเป็น ผักกาดขาว เห็ดเข็มทอง แครอท หัวหอม ฯลฯ ตบท้ายด้วยน้ำซุปร้อน ๆ จากหม้อชาบู ชาบูที่มีรสชาติกลมกล่อมเข้ากัน เป็นอย่างดี พิสูจน์ความอร่อยได้เต็มที่ไม่มีอั้น ** นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ซันไชน์ ซิตี้ ปริ้นซ์ หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งย่านดังตลอด 1 วันเต็มในโตเกียว ** ท่านจะเลือกซื้อทัวร์เพิ่มไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี ก็ได้ (เดินทางโดยรถไฟ) ** – โตเกียว เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งย่านดังของเมืองโตเกียวตลอด 1 วันเต็ม .. แจกฟรี !! HAND BOOK SHOPPING GUIDE แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโตเกียว พร้อมแผนที่ประกอบคำอธิบาย ที่เข้าใจง่าย สะดวกต่อการเดินทางท่องเที่ยว ให้ท่านได้ท่องเที่ยวทั่วเมืองโตเกียว อย่างสบายใจ ท่านใดสนใจที่จะซื้อหา เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ เชิญได้ที่ ย่านอาคิฮาบาร่า ย่านช้อปปิ้งชื่อดังที่สุดในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเรียก อีกชื่อหนึ่งว่า อิเลคทริคทาวน์ แต่ถ้าท่านใดสนใจที่จะหาซื้อ เครื่องสำอาง ขนมขบเคี้ยว และของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ จากร้าน 100 เยน ต้องช้อปปิ้งที่ ย่านชินจูกุ นอกจากนี้ยังมี ย่านชิบูย่า ย่านช้อปปิ้งของคนวัยทำงาน , ย่านฮาราจูกุ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของ วัยรุ่นญี่ปุ่น และยังเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นที่มีแนวทางการแต่งตัวในสไตล์แบบแปลก ๆ หรือแต่งตัวเลียนแบบตัวการ์ตูนชื่อ ดัง ** แต่สำหรับท่านที่ต้องการจะเที่ยวสวนสนุกอันเลื่องชื่อของประเทศญี่ปุ่นก็สามารถ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี สวนสนุกที่ไม่มีกำแพงแห่งอายุ เพียงท่านละ 2,000.- บาท (ราคานี้รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) ** กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บ่าย ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งตามใจท่านต่อตลอดทั้งช่วงบ่าย ค่ำ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก

โรงแรม ซันไชน์ ซิตี้ ปริ้นซ์ หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ห้างอิออน – กรุงเทพ ฯ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยัง มีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่าน อยู่กลางลานวัด รวมไปถึงถนน นาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อกลับไปฝาก คนที่บ้านกันเลยทีเดียว ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่เมืองชิบะ

นำท่านสู่

ไร่สตรอเบอร์รี่ ชิมสตรอเบอร์รี่สด ๆ จากไร่ ที่เสิร์ฟ พร้อมพร้อมนมข้นและวิปปิ้งครีม ให้ท่านได้ทานอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง นาริตะ … พาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง ทันสมัยขนาดใหญ่ ห้างอิออน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของแต่งบ้าน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการซื้อของร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน และภายในอาคารยังมีห้างจัสโก้ ให้ท่าน ได้เลือกซื้อของอีกด้วย กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บ่าย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งต่อ … ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ 17.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 915

22.50น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ