ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน 3 คืน โดย การบินไทย

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
20.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ … ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับ ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้า เคาน์เตอร์หมายเลข C 22.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินThai Airways เที่ยวบิน TG 640

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง …. เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันสอง นาริตะ – ภูเขาไฟฟูจิ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – โอวาคุดานิ-คาวาคูจิโกะ 06.20 น. ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย…. ผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้า เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ นำท่านออกเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์ อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตรซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ระหว่างทาง ท่านจะได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพอัน งดงามและภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่น….นำท่านขึ้นสัมผัสมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายอย่าง ใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) ….อิสระให้ ท่านได้บันทึกภาพความงดงามของ ภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นเมืองและ ขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษกับ “เนื้อย่างหินภูเขาไฟ” ที่นำลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ มาเป็นเตาปิ้ง สนุกกับการปิ้ง-ย่างเนื้อ ด้วยตัวท่านเองและทานกันแบบร้อนๆที่โต๊ะ จากนั้น นำ ท่านเดินทางสู่ “ท่าเรือ” เพื่อให้ท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผัสความงามราว กับภาพวาดของทิวทัศน์ที่มีฉากหลัง เป็นภูเขาไฟฟูจิของ “ทะเลสาบ สาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) … เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มี ภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง … แล้วนำท่านขึ้นสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ที่มีควันพวย พุ่งฟุ้งกระจายออกมาจากรอยแยกของแผ่นดิน … อิสระให้ท่านได้เลือกชม “บ่อน้ำแร่” ที่อุดมไป ด้วยแร่กำมะถันที่สามารถทำให้เปลือกไข่กลายเป็นสีดำ … พร้อมชิม “ไข่ดำ” โดยเชื่อกันว่า เมื่อกิน ไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนขึ้น 7 ปี หรือจะ “เลือกชมและซื้อ” ผลิตภัณฑ์จากกำมะถันมากมาย อาทิ แชมพูดำ, สบู่ดำ โฟมล้างหน้าดำ เป็นต้น … สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “คาวาคูจิโกะ” 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ อันเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ทำให้ปิด ทางออกของน้ำในทะเลสาบที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแท้ พร้อมทั้งลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่ ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของโรงแรม … บริการท่านด้วย “ไคเซกิ” ให้ท่านได้สัมผัสต้น ตำหรับของอาหารญี่ปุ่น อาหารสำหรับต้อนรับผู้มาเยือนบนชุดจานชาม ลวดลายสวยงามแบบ ดั้งเดิม ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นหลากหลายประเภท ทั้งปลาดิบ หม้อไฟ สลัดญี่ปุ่นหรือเทมปุระ ให้ ท่านได้อิ่มเอมทั้งอาหารคาวและหวานแบบดั้งเดิม

ในบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น ที่พัก : Kawaguchiko Hotel หรือเทียบเท่า

วันสาม คาวาคูจิโกะ – ซีพาราไดซ์ – รถไฟชินคันเซ็น – โตเกียว – ชินจูกุ เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “โยโกฮาม่า” เมืองท่าที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยอดีต จนถึงปัจจุบัน … …นำท่านเดินทางสู่ “โยโกฮาม่า” เมืองท่าที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นตั้งแต่ สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน.. มุ่งหน้าสู่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและสวนสนุก “ซีพาราไดซ์” (Sea Paradise)… นำท่านลง “บันไดเลื่อน” เพื่อตื่นตากับความมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเล ที่ท่านจะได้พบกับเหล่าปลา นานาชนิดมากกว่า 500 ชนิด และสิ่งมีชีวิตใต้น้ำกว่า 100,000 ชนิดตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาด จิ๋ว…และอาจได้ชม “การให้อาหารปลา” ของมนุษย์กบ….. สำหรับท่านที่ชื่นชอบความมันส์ สามารถเลือกสนุกสนานได้ที่ “โซนสวนสนุก”…ตื่นเต้นเล้าใจที่“Blue Fall” ที่เหมือนท่านจะโดน ทิ้งลงมาจากที่สูงกว่าตึก 4 เมตร, ท้าทายความเร็วที่ “Surf Coaster” เป็นต้น (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ “สถานีรถไฟ โยโกฮาม่า” เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการนั่ง “รถไฟชินคันเซน” หรือ “รถไฟ หัวกระสุน” ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งเป็นที่ 2 รองจากรถไฟ TGV มุ่งหน้าสู่ “สถานีรถไฟ โตเกียว ” (สถานีรถไฟชินคันเซ็น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) … สมควรแก่เวลานำท่านสู่ “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของ นครโตเกียวในปัจจุบัน… เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman , CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และ เครื่องสำอาง เป็นต้น ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร … บริการท่านด้วย “เซ็ตขาปูยักษ์” ที่ร้าน “คะนิโดระคุ” (Kani Doraku) ร้านขาปูยักษ์ที่ดังและอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น ที่รายการ “ทีวีแชมป์เปี้ยน” ไม่พลาดที่จะมา ประกาศความอร่อยให้ไปลองทานกัน … เสิร์ฟท่านด้วย “ขาปูยักษ์” ที่นำมาปรุงในรูปแบบต่างๆ มากมาย อาทิ “สุกี้หม้อไฟ, ขาปูเผา / นึ่ง/ ซาชิมิขาปูยักษ์” ที่จะให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกัน

ที่พัก : Keio Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

วันสี่ โตเกียว – วัดอาซากุซ่า – ดิสนีย์แลนด์ – นาริตะ เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่“วัดอาซะกุซ่าคันนอน”วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว…เชิญท่านกราบนมัสการขอพร จาก“องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความ ประทับใจ กับ “โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่าน เลือก “ชมและเช่า” เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ …. หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคา มิเซะ”ท่านจะได้ “ชมและซื้อ” สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของ เครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิม “ขนมอร่อย” สไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย…สมควรเวลา นำท่านเดินทางสู่“โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” ดินแดนหรรษาสำหรับ คนทุกเพศทุกวัย ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาทโดยการถม ทะเล … เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจาก จินตนาการอันหลากหลาย … ตื่นตากับดินแดน ตะวันตก “Western land” ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัย ผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลัวใน “Pirate of Caribbean”…สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้พบกับเหล่า สัตว์ป่านานาชนิด…. แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนั่ง “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์ แลนด์ …ต่อด้วยการสนุกเร้าใจที่“Big Thunder Mountain” นั่งรถไฟขนถ่านตลุยความมันส์ใน เหมืองแร่โบราณหรือจะเลือกเพลิดเพลินกับบรรดาตุ๊กตาน่ารักมากมายใน “สมอลล์ เวิด์ล” (Small World) เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน …. อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลา ได้อย่างคุ้มค่า (ไม่รวม อาหาร) ตื่นเต้นสะพรึงกลัวที่“ปราสาทผีสิง” (Hunted Mansion) ที่เป็นที่มาของ ภาพยนตร์แนวสยอง ขวัญเรื่องดังแห่งปี … แล้วสนุก สนานต่อกับ “Splash Mountain” ที่ท้าทายความกล้า, แล้วสนุกกับ เครื่องเล่นมากมายที่รอให้ท่านได้เข้าไปท้าทายกัน…ชม “ขบวนพาเหรด” จากเหล่าการ์ตูนดัง มากมาย อาทิ มิกกี้เม้าส์, มินนี่เม้าส์, โดนัลดักส์ เป็นต้น … อิสระให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลิน กับเครื่องเล่นอีกมากมายต่อตามอัธยาศัย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร “Crystal Palace Restaurant” (ร้านอาหารภายในดิสนีย์แลนด์ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ภายในสวนสนุกระดับโลกแห่งนี้)… บริการท่านสไตล์“บุฟเฟต์” ที่ เตรียมความอร่อยไว้มากมายให้ท่านได้เลือกรับประทานกันอย่างจุใจ อาทิเช่น คาราเกะ, สปาเก็ตตี้, สเต็ก, สลัดนานาชนิด, ข้าวหน้าแกงกะหรี่, ซุปรสเด็ด เป็นต้น … และไม่พลาดที่จะตบท้ายด้วย “ของ หวาน” ที่คัดสรรมาอย่างดี… สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก : Hilton Narita Hotel หรือเทียบเท่า

วันห้า นาริตะ – วัดนาริตะซัน – เอออนพลาซ่า – กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อ เตรียมเดินทางไปสนามบิน) นำท่านเดินทางสู่ “นาริตะซัน” วัดที่ดังที่สุดในแถบชิบะ … นำท่าน กราบนมัสการขอพรพระ พร้อมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินค้าพื้นเมือง…. จากนั้น นำ ท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ….อิสระให้ท่านได้ เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … บริการท่านแบบ “บุฟเฟต์” …ให้ท่านได้เลือกอิ่มอร่อย ไม่อั้นกับ “เนื้อ/หมู/ ไก่/ซีฟู้ด” ที่คัดสรรมาอย่างดีให้ท่านได้นำไป “ปิ้งๆ-ย่างๆ” บนเตาอย่าง สนุกสนาน ทานคู่กับ “น้ำจิ้ม” สไตล์ญี่ปุ่น … หรือจะเลือกอร่อยกับ “ซูชิ / ซาชิมิ / ข้าวปั้น หน้าต่างๆ” หลากหลายสไตล์ที่หาทานได้ยากได้ในเมืองไทย….พร้อมเอร็ดอร่อยกับอาหารเคียง มากมาย อาทิ สลัด/ ราเม็ง/ อุด้ง และซุปรสเด็ด แล้วตบท้ายด้วย เค้ก, เยลลี่, ไอศกรีมและ ผลไม้ นานาชนิด…. และบริการ “เครื่องดื่ม” มากมายไม่อั้น หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ “สนามบิน นาริตะ” 16.55 น. เดินทางจาก นาริตะ โดยเที่ยวบิน TG 677

21.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม