ญี่ปุ่น โตเกียว 5 วัน เดือน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

วันแรก กรุงเทพฯ – นาริตะ 20.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

22.25 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอรืไลน์ เที่ยวบินที่ JL 718 ( 22.25 – 06.30 +1 )

วันที่สอง นาริตะ – โกะเทมบะเอ้าท์แล็ต – นั่งกระเช้าหุบเขาโอวาคุดานิ – ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ – ออนเซน 06.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น สนามบินที่ทันสมัยทีสุดแห่ง หนึ่งของโลก หลังผ่านพิธีการที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ และทำธุระ ส่วนตัวแล้ว จากนั้นนำคณะเดินทางออกจากเมืองนาริตะไปยังวนอุทยานแห่งชาติ ฮา โกเน่ (Hakone) นำคณะแวะพักอิริยาบถ ระหว่างทางที่ Gotemba Outlet Mall ที่ ซึ่งจัดแบ่งร้านค้าออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ได้แก่หมวดสินค้า Designer Fashion and Sportswareรวมไปด้วยร้านค้าแฟชั่นชั้นนำยี่ห้อดังระดับโลกอย่าง Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็กและอื่นให้ ท่านได้เลือกชมและซื้อกันได้ตามอัธยาศัย ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่า ในห้างสรรพสินค้า เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร บ่าย นำคณะนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ที่ต้มจนเปลือกภายนอกเป็นสีดำ 1 ฟอง ทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี จากนั้น นำท่าน “ล่องเรือโจรสลัด” เหนือทะเลสาบอา ชิ (ล่องเรือ 40 นาที) ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศ สดใสท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาด สะท้อน ลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่ จากนั้นระหว่างทางเข้าที่พัก (ณ ทะเลสาบคาวากุชิโกะ ซึ่งเป็นจุดชมวิวของภูเขาไฟฟู จิที่ดีที่สุดในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่รายล้อมภูเขาไฟฟูจิอยู่) ให้ท่านได้แวะผ่อนคลาย อิริยาบถที่ห้าง SEIFU ที่นี่ท่านสามารถซื้อของขบเคี้ยว กับแกล้ม หรือเครื่องดื่มตุนไว้ สำหรับการเดินทางต่อไป เนื่องจากในโรงแรมจะมีราคาแพงมาก นอกจากนี้ยังมีร้าน อื่นๆที่น่าสนใจอีก

เช่น ร้านขายของเล่น

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – วัดอาซากุสะ (Asakusa) – สวน อูเอโนะ – ชินจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม เดินทางสู่ภูเขาไฟอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์และ สวยงามที่สุดในโลก จนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยขนาดไม่มีลูกใดมา เทียบเคียงได้ ด้วยความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร บ่าย นำชมวัดอาซากุสะ คันนง หรือ เซนโซจิ ตามตำนานกล่าวว่าชายหาปลาสองที่น้อง มาททอดแหในแม่น้ำสุมิดะ แต่กลับได้รูปปั้นพระโพธิสัตว์คันนง (Kannon) หรือ องค์ เจ้าแม่กวนอิมผู้เปี่ยมเมตตาขึ้นมาแทน หัวหน้าหมู่บ้านจึงสร้างวัดขึ้นเพื่อประดิษฐาน ถ่ายภาพที่ระลึกกับโคมไฟขนาดยักษ์สูงถึง 4.5 เมตรแขวนอยู่ที่ประตูฟ้าคำรน หรือ คามินาริมง (Kaminari mon) จากประตูนี้มีถนนทอดยาว 260 เมตรไปสู่ตัววัดซี่ง ทั้งสองข้างทางเป็นร้ายขายของที่ระลึกเรียกว่า นาคามิเซะ (Nakamise Dori) หลังจากนั้นนำท่านเดินทาง ย่านช้อปปิ้ง “อูเอโนะ” แหล่งช้อปปิ้งพวกอุปกรณ์กอฟ์ล เครื่องกีฬานานาชนิด และ สินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ชินจูกุ ให้ท่านได้สนุกสนานกับการ จับจ่ายสินค้านานาชนิด ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น MP3 IPOD หรือ เกมส์รุ่นใหม่ๆ ค่ำ รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์บาบีคิว สไตล์เกาหลีที่มีอาหารหลากหลายชนิดให้ ท่านเลือก หรือ ชาบู ชาบู หม้อไฟสไตล์ญี่ปุ่น จากนั้นนำคณะเดินทางกลับโรงแรมที่ พัก โรงแรมที่พัก

TOKYO BAY MAKUHARI หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ – ห้างอิออน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้น นำคณะออกเดินทางสู่เมืองชิบะ เข้าสู่สวนสนุก โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เชิญ ท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์ตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล สัมผัสกับเครื่องเล่นสุดมันส์อาทิ เดินทางท่องอวกาศสุดระทึกกับ SPACE MOUNTAIN, สยองขวัญในบ้านผีสิง HAUNTED MANSION, ตื่นเต้นหวาดเสียวกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือ ผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์ เข้าไปอยู่ในโลกแห่ง จินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอ บ มิกกี้เม้าส์ ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุก อย่างจุใจ และอีกมากมายที่รอท่านมาพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ เที่ยง อิสระรับประทานอาหารในสวนสนุกตามอัธยาศัย บ่าย สนุกต่อกับเครื่องเล่นอื่นๆ ที่เหลืออาทิเช่น Buzz Light-year’s Astro Blasters ที่ สร้างมาจากหนังการ์ตูนภาคต่อ Toy story 3, Star Jets, Big Thunder Mountain, สนุกกับหนังสามมิติMicro Adventure และอื่นๆอีกมากมายทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์ต่างๆ เช่น คอนเสริต์เพลงแสดงโดยมิคกี้เมาส์และเหล่าตัว การ์ตูนของวอล์ทดิสนีย์ และอื่นๆ สัมผัสบรรดาตัวการ์ตูน ที่ออกมาเดินทักทาย ให้ท่าน ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วย แล้วเชิญเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย ของที่ ระลึกบางแบบ บางชิ้นจะออกแบบมาเฉพาะ หาซื้อที่อื่นไม่ได้ ตื่นตากับโชว์ และ พาเหรดอันอลังการสไตล์ดิสนีย์รีสอร์ท จนได้เวลาอันสมควร / (ถ้าพอมีเวลา) เราจะนำ ท่านเดินทางสู่ ห้างอิออน Aeon Narita Shopping Center เย็น รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์บาบีคิว สไตล์เกาหลีที่มีอาหารหลากหลายชนิดให้ ท่านเลือก

หรือ ชาบู ชาบู หม้อไฟสไตล์ญี่ปุ่น จากนั้นนำคณะเดินทางกลับโรงแรมที่ พัก NARITA RADISSON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า นาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก / เตรียมตัว Check-out จากโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ ห้างอิออน Aeon Narita Shopping Center ศูนย์รวมสินค้าชั้น นำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า และซูเปอร์มาร์เก็ต ขนาดใหญ่ เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก …. อิสระให้ ท่านได้เพลินเพลินกับการ เลือกชมและซื้อ สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย เที่ยง อาหารกลางวัน เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารกลางวันในรายการ) Est. 13.00 ช้อปจนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ สู่กรุงเทพฯ 16.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 703 ( 16.15 – 20.50 )

20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ