ญี่ปุ่น นาโกย่า – โอซาก้า 5 วัน 3 คืน โดย การบินไทย

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
20.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ … ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับ ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้า เคาน์เตอร์หมายเลข C วันที่สอง นาโกย่า – สะพานอาคาชิไคเคียว – ปราสาทฮิเมจิ – ปราสาทโอซาก้า 00.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 644 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 07.50 น. ถึง สนามบินเซ็นแทร เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น…. ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อม ตรวจเช็คสัมภาระ นำท่านเดินทางไป ผ่านชมความอลังการของผลงานการรังสรรค์จากมันสมอง อันชาญฉลาดของมนุษย์ชิ้นยอดเยี่ยมรองจากการสร้างยานอวกาศขึ้นไปๆสำรวจนอกโลก ที่ทุ่มทุน สร้างถึง 4.5 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่ “อาคาชิไคเคียว” (Akashi Kaikyo Bridge) หรือ “สะพาน แขวนที่สร้างยากและยาวที่สุดในโลก” ที่เชื่อมระหว่างเกาะฮอนชู และเกาะอาวาจิ … แล้วมุ่งหน้าสู่ “ปราสาทฮิเมจิ” หรือที่รู้จักกันในนามของ “ปราสาทนกกระสาขาว” ที่ตั้งอยู่กลางเมืองฮิเมจิ ณ ยอด เขาฮิเมะยะมะที่ระดับความสูงถึง 92 เมตรเหนือระดับน้ำ ทะเล … นำท่านชมความอลังการของ “ตัว ปราสาทสีขาว” ที่มีความพิเศษตรงที่ตัวปราสาทและอาคารรอบๆ จะฉาบไปด้วย “ปูนปลาสเตอร์” ที่ทำให้มองแล้วดูสะอาดตายิ่งนัก … โดยโครงสร้างของตัวปราสาทจะปลูกสร้างด้วย “ไม้” ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องใช้ปูนปลาสเตอร์ในการฉาบเพื่อป้องกันไฟ … อิสระให้ท่านได้ชม “ภายในตัว ประสาท” เพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมาและ “แบบจำลองโครงสร้าง” ของตัวปราสาท แล้วไม่ ลืมที่จะหามุมประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ “กรุงโอซาก้า” เมืองแห่งการท่าและการค้าที่สำคัญไม่แพ้ มหานครโตเกียว … ระหว่างทาง ท่านจะได้ตื่นตากับทัศนียภาพอันงดงามสองข้างทาง … จากนั้น นำท่านสู่ “ปราสาทโอซาก้า” ปราสาทโบราณ 7 ชั้นที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมือง… ซึ่งเป็น ปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่และมี บทบาทสำคัญกับการเมืองของญี่ปุ่น… นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์” ที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ และ อุปกรณ์การต่อสู้ของญี่ปุ่นสมัยโบราณที่ดูแล้วมีมนต์ขลังยิ่งนัก … พร้อมชม “วีดีทัศน์” ที่ ถ่ายทอดถึงประวัติความเป็นมาของเมืองโอซาก้าและการก่อสร้างปราสาทแห่งนึ้ … แล้วขึ้นชม “ทิวทัศน์” ของเมืองโอซาก้าจากบริเวณชั้นดาดฟ้าของปราสาท พร้อมบันทึกภาพความงามตาม อัธยาศัย … แล้วชม “ไทม์แคปซูล” ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของยุคหนึ่งของญี่ปุ่น ที่ฝังไว้บริเวณหน้า ปราสาท ตั้งแต่สมัยงานเอ็กซ์โปที่จัดขึ้นครั้งแรกในญี่ปุ่น ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: Kheihan Universal Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น

นำท่านเดิน มุ่งหน้าสู่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก…นำท่านตื่นตากับ “โรงถ่ายภาพยนตร์” ที่แบ่ง ออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู๊ด..ชมฉากจำลองของนิวยอร์ค , ฉากจำลองเมืองซานฟรานซิสโก เป็นต้น ชมภาพยนตร์สามมิติเรื่อง “Terminator 2” หรือ “คนเหล็ก 2” ที่ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 400 ล้านบาทท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจ … แล้วไปสนุกตื่นเต้นกับ การห้อยโหนโผนทะยานไปกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดที่ “Spider Man” ซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ … ท่านจะได้สนุกสนานกับการขับรถผาดโผนทะยานไปในอากาศที่สนุกเสมือนขับจริง … แล้วต่อ ด้วยการเล่น “Simulator” ของฉากภาพยนตร์เรื่อง “Back To The Future” ท่านจะได้สนุกสนานกับ การขับรถ ตลุยอวกาศไปกับ Michael J. Fox และศาสตราจารย์สติเฟื่อง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน …. อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า (ไม่รวม อาหาร) จากนั้น นำท่านตื่นเต้นกับเหตุการณ์จำลองฉากเพลิงไหม้ในนครซานฟรานซิสโกจาก ภาพยนตร์เรื่อง “Black Draft” หรือ “วีรบุรุษในเปลวไฟ”… เพลิดเพลินกับการขี่จักรยานลอยฟ้า ท่องเที่ยวไปกับอีที (E.T) ในฉากภาพยนตร์เรื่อง “อี.ที. เพื่อนรักต่างดาว” …นำท่านล่องเรืออย่าง สนุกสนานกับฉากปลาฉลามที่จะโผล่ขึ้นมาล่าเหยื่อขณะล่องเรือและฉากอื่น ๆ ที่หวาดเสียวจาก เรื่อง “Jaw” … แล้วระทึกใจกับฉากจำลองเรื่อง “จูราสสิคพาร์ค” (Jurassic Park) ท่านจะได้ ย้อนกลับไปในยุคดึกดำบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั้ง“ทีเร็กซ์”ไดโนเสาร์ที่ใจดี ที่สุด…สนุกต่อกับการชมการไล่ล่าในฉาก เรื่อง “วอเตอร์เวิลด์” (Water World) พร้อมทั้งพบกับ ฉากคาวบอย, สตั๊นแมนโชว์ และการแสดงของบรรดาสัตว์แสนรู้ที่ใช้ประกอบฉากในภาพยนตร์ เช่นสุนัขแสนรู้จากเรื่องบีโธ่เฟ่น เป็นต้น … หรือคุณหนูจะเลือกสนุกสนานที่ “สนู๊ปปี้ สตูดิโอ” (Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครื่องเล่น นานาชนิด แล้วพบกับสนู๊ปปี้และเหล่าผองเพื่อน มากมาย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ …. อิสระตามอัธยาศัย

เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า (ไม่รวมอาหาร) ที่พัก: Kheihan Universal Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ โอซาก้า – เกียวโต – ปราสาททอง – วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากกว่า 1,100 ปี ซึ่งใน ปัจจุบันบรรยากาศภายในเมืองยังอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามจากอดีตกาล … นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือที่เรียกว่า “ปราสาทคินคาคุ จิ” ร่วมย้อนรำลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง “เณรน้อยเจ้าปัญญา – อิคคิวซัง”… อิสระให้ท่าน ได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองคำเปลว พร้อมดื่มด่ำกับความสะอาดใส ของ “สระน้ำ” ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม…อิสระให้ท่านได้เลือกหา มุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพ ไว้เป็นที่ระลึก….จากนั้น นำท่านชมความงามของ “วัดคิโยมิซึ” วัดที่สร้าง ด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง… พร้อมกราบขอพรพระเพื่อความเป็นสิริ มงคล และเชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ “น้ำ 3 สาย”ที่เชื่อกันว่า ถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลใน ด้าน“ความร่ำรวย,ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี” … อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของ ทิวทัศน์ … แล้วเพลิดเพลินที่ “ถนนสายกาน้ำชา” ให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ” สินค้าพื้นเมืองที่มี ชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดิน,เครื่องเซรามิค, อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ำชา, ชุดกิโมโน, ชุดยู กาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด,ชา และ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อ มากมายตาม เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ “กรุงโอซาก้า” เพื่อนำท่านสนุกสนานเพลิดเพลินการการ “เลือกชมและซื้อ” ที่ “ชินไซบาชิ”แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้าที่มีสินค้าให้เลือกไม่แพ้ชินจู กุแหล่งอปปิ้งชื่อดังของโตเกียว … ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอาง, ข้าวของเครื่องใช้ของทั้งท่านสุภาพบุรุษและ สุภาพสตรี, อุปกรณ์กีฬา-จักรยาน, หนังสือ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กโทรนิก อาทิ กล้องดิจิตอล,กล้อง วีดีโอ , MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book เป็นต้น…หรือท่านจะเลือก สนุกสนานกับการซื้อของแบบสบายๆกระเป๋าที่ “ร้าน 100 เยน” ที่มีของหลายหลายประเภทให้ท่าน ได้ซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือสำหรับทางบ้าน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก: Nikko Kansai Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า คันไซ – กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อ เตรียมเดินทางไปสนามบิน)…. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามคันไซ” 11.45 น. เดินทางจาก คันไซ โดยสายการเที่ยวบิน TG 623

15.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม