>ช่าวประชาสัมพันธ์

>>> กลับหน้าหลัก

งานสงกรานต์เกาะเกร็ด

16 มี.ค. 2549 – 12 เม.ย. 2549 วัดปรมัยยิกาวาส งานสงกรานต์เกาะเกร็ด 12-16 เมษายน 2549 วัดปรมัยยิกาวาส อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ 0 2583 21139 งานประเพณีท้องถิ่น การรำฟ้อนมอญ สงกรานต์ข้าวซอย แห่น้ำหวาน แห่ข้าวแช่ ตักบาตรทางน้ำ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ 0 2583 21139