>ช่าวประชาสัมพันธ์

>>> กลับหน้าหลัก

สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณ-เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

8 เม.ย. 2549 – 15 เม.ย. 2549 บึงแก่นนครและถนนศรีจีนทร์ จังหวัดขอนแก่น ชมประกวดเกวียนบุปผชาติ ประกวดธิดาดอกคูน-เสียงแคน พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปิดถนนเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนศรีจันทร์ (ถนนข้าวเหนียว) เทศบาลนครขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4322 4032 , 0 4322 4029 ต่อ 1504