>ช่าวประชาสัมพันธ์

>>> กลับหน้าหลัก

“เทศกาลศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่”

วันที่

1 เม.ย. 2549 – 9 เม.ย. 2549
สถานที่
ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ททท. ขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่” ระหว่างวันที่ 1 – 9 เมษายน 2549 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ภายในงาน ท่านจะได้ชื่นชมภาพวาด และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนพบกับการแสดงมากมาย เริ่มวันที่ 1 เมษายน ชมการแสดงจากวงลายและรัดเกล้า อามระดิษ และการแสดงบนเวทีตลอด 9 วัน อาทิ การแสดงดนตรี Jazz, วงดนตรีลูกทุ่งวง “จ่านกร้อง” วงลูกทุ่งชื่อดังจาก จ.พิษณุโลก, นาฏศิลป์สากล,Symphonic Orchestra, ละครหุ่นล้านนา และการแสดงนาฏศิลป์จากภาคต่างๆ นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ณ บริเวณต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่ ยังจะได้พบกับศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็น งานสืบสานล้านนาประเพณีปีใหม่เมือง ประเพณีปอยส่างลองวัดป่าเป้า การแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทย มหกรรมลาบเมือง และกิจกรรม Art Pavilions จากสถาบันการศึกษาด้านศิลปะในจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมที่จัดขึ้น 1. การแสดงสำเนาภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ วันที่ 1-9 เมษายน 2549 เวลา 10.00-22.00 น. 2. กิจกรรมการแสดง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ วันที่ 1-9 เมษายน 2549 เวลา 17.30 -22.00 น (เอกสารแนบ) 3. กิจกรรมต่างๆ ที่ ททท.ให้การสนับสนุน – โครงการกาดหมั้วล้านนา (งานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง) ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา – ละครหุ่นล้านนา ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ – งานข่วงวัฒนธรรม ณ ที่ทำการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ – ประเพณีปอยส่างลอง วัดป่าเป้า, – การแข่งขันล้านนาไทย ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ – มหกรรมลาบเมือง ที่กาดสวนแก้ว

4. กิจกรรม Art Pavilions ซึ่งเป็นงานแสดงผลงาน และสาธิตด้านศิลปะ Art Market ของสถาบันที่สอนด้านศิลปะใน จ. เชียงใหม่ 6 สถาบัน ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ วันที่ 1-9 เมษายน 2549 เวลา 15.00-22.00 น.

ติดต่อ
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่) โทรศัพท์ 0 5324 8604, 0 5324 8607