>ช่าวประชาสัมพันธ์

>>> กลับหน้าหลัก


งานดำเนินรำลึกสมเด็จประพาสต้น

วันที่ 21 ก.ค. 2549 – 24 ก.ค. 2549 สถานที่ สถานที่จัดงาน ณ บริเวณสนามโรงเรียนและลานวัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) ตลอดเส้นทางรายละเอียด
กิจกรรมเด่นภายในงาน มีการแข่งขันโบ้ทแรลลี่ทางน้ำตามรอยเสด็จประพาสต้น แห่งแรกของประเทศไทย การแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การประกวดและจำหน่ายอาหารและขนมไทยโบราณ

ติดต่อ
ที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินสะดวก โทร. 0-3224-1204 , 0-3225-4980